Suport currícular infantil i primària

Protocols amb material de préstec

 

 

El cicle vital de les plantes ràpides   Fruits i llavors Una mostra de diferents llavors
Els imants ( 1,28 Mb ) Experiències amb imants      

 

Materials de suport per a l'actuació a l'aula

 

 

L'aire Activitats elaborades amb la finalitat d'experimentar la presència de l'aire Materials homogenis i heterogenis Materials homogenis i heterogenis
L'aigua Mescles i dissolucions Mescles i dissolucions
Els agents geològics Els agents geològics Les roques Els canvis irreversibles
Laboratori de pràctiques de ciències experimentals. El so Materials  

 

Altres protocols

 

 

Què podem aprendre dels animals a l'escola

Les espècies de l'aquari ( 1,20Mb )   Les espècies de l'aquari

Les espècies del terrari Les espècies del terrari

Altres espèciesd'interès ( 1,04 Mb) Altres espècies d'interès

Els animals de l'aquaterrari ( 1,71 Mb ) Els animals de l'aquaterrari

On viuen els animals que tenim a l'escola ? On viuen els animals que tenim a l'escola ?

Bibliografia Bibliografia
Experiències amb electroimants ( 2,64 Mb ) Experiències amb electroimants
Disseny i construcció de rellotges de sol ( 1,05 Mb ) Disseny i construcció de rellotges de sol
Minerals al supermercat Minerals al supermercat

 

Materials d'actualització científica per a docents

 

 

Plantes Algunes informacions que les mestres haurien de conèixer respecte les plantes Aire Algunes informacions que les mestres haurien de conèixer respecte de l'aire
Animals Algunes informacions que les mestres haurien de conèixer respecte dels animals La química de la cuina La química de la cuina
Plantes aromàtiques La química de la cuina Aigua Què hauríem de conèixer les mestres respecte de l'aigua ?

Annexe I Fitxa de descripció botànica


Annexe II Fitxes aromàtiques

La classificació biològica i els cinc regnes La química de la cuina