LOGO IYS CAT High Res

Les Nacions Unides, a proposta de la FAO, entitat que vetlla per l'agricultura i l'alimentació al món, va considerar necessari declarar l'any 2015 com a ANY INTERNACIONAL DELS SÒLS i el 5 de desembre de cada any com a DIA MUNDIAL DEL SÒL. Diverses entitats científiques i culturals, entre elles l'Institut d'Estudis Catalans, han endegat un conjunt d'activitats amb encaix curricular per sensibilitzar a la població de la importància de preservar aquest recurs natural que cal protegir ja que és la base de l'alimentació i dels ecosistemes.

El Departament d'Ensenyament, sensible a aquesta iniciativa, vol oferir al professorat i a l'estudiantat de Catalunya unes trobades pedagògiques i uns materials didàctics per conèixer i protegir aquest recurs natural.

Còmic "Viure al sòl"

PortadaComicCat PortadaComicCast

Exposició "Els sòls i la biodiversitat forestal"

A principis del curs 2015-16, el Departament d'Ensenyament va oferir cinc Trobades Pedagògiques amb els Sòls repartides pel territori català, dirigidese als docents dels àmbits de ciències naturals i socials dels instituts. Acompanyant aquestes trobades pedagògiques, es va presentar la guia didàctica de l'exposició "Els Sòls i la Biodiversitat Forestal" i es va oferir la possibilitat de disposar d'una de les 10 exposicions itinerants.

Ja es pot consultar el material de suport que s'ha fet servir com a eix vertebrador de les "Trobades pedagògiques amb els Sòls"

Panells exposició

Guia didàctica

Fulls de treball


Material complementari

Tota una col·lecció d’activitats relacionades amb els sòls:

http://www.soil-net.com/dev/page.cfm?pageid=activities_sheets

Infantil i primària

(ARC) “Tipus de Terra”

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30314

La terra, la sorra, les pedres... són elements naturals, propers, molt presents en l’activitat exploratòria d’aquestes edats. Hem volgut aprofitar aquest aspecte i posar a l’abast diferents tipus de terra que podem anar a recollir, observar, manipular, explorar directament a l’entorn proper, per descobrir-ne les característiques i propietats.

(ARC) “Com podem saber la història d’una roca?

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29153

Recurs que està encaminat a la reflexió dels alumnes sobre aspectes del nostre entorn immediat, en aquest cas observant un material determinat com són les roques, i reflexionar sobre el seu passat, els canvis que sofreixen i processos geològics que ho provoquen. Eina que ens permet conèixer les idees que tenen els nostres sobre alguns dels aspectes geològics externs del planeta Terra.

(ARC) “Els paisatges ens expliquen com han canviat al llarg del temps”

http://apliense.xtec.cat/arc/node/7998

Partint d’observar unes imatges intentem que l’alumnat comprengui els canvis del paisatge al llarg del temps així com les seves causes. Al llarg de l’activitat caldrà fer algunes pràctiques de simulació que han d’ajudar a entendre aquests canvis. L’alumnat treballa organitzat en grups cooperatius

Secundària i batxillerat

(ARC) Com es descompon la cel•lulosa a la natura?

http://apliense.xtec.cat/arc/node/29486

Es proposa estudiar experimentalment la descomposició de la cel•lulosa a partir de l’acció dels microorganismes presents al sòl. És convenient reflexionar sobre el disseny de l’experiència amb l’alumnat: la importància del control de variables, la necessitat de proves control...

Why does soil get washed away?

http://www.earthlearningidea.com/PDF/Soil_erosion_final.pdf

Activitat experimental. Estudi de l’efecte de la vegetació en l’erosió dels sòls.

Soil doughnuts

http://www.earthlearningidea.com/PDF/153_Soil_doughnuts.pdf

Identificació de diferents tipus de sòls; identificació del seu comportament en relació a la permeabilitat; decidir quin és el més adequat per a un hort; relació amb la productivitat dels cultius

Permeability of soils - ’The great soil race’

http://www.earthlearningidea.com/PDF/Permeability_of_soils_Final.pdf

Estudi experimental de la permeabilitat de diferents sòls

Make your own soil

http://www.earthlearningidea.com/PDF/152_Make_own_soil.pdf

Investigació sobre els tipus i origen dels components del sòl

Soil layers puzle

http://www.earthlearningidea.com/PDF/161_Soil_layers_puzzle.pdf

Identificació de les diferents capes del sòl; diferències entre les capes en els diferents tipus de sòls; reconeixement de la importància dels cucs de terra; identificació dels components orgànics i inorgànics del sòl; relació entre clima, vegetació i tipus de roca en els tipus de sòl.

What questions about soil might be asked at any soil exposure?

http://earthlearningidea.blogspot.com.es/2016/01/questions-to-ask-about-soil.html

 

Trobades pedagògiques

Dia

Horari

Lloc

Adreça

Ponent

Dimarts 08-09-2015

16.00h a 18.00h

CESIRE

Avda. de les Drassanes, 10

Barcelona

Dr. Josep Maria Alcañiz Baldellou

Inscripció

Dimarts 22-09-2015

16.00h a 18.00h

Sala d'Actes Maria Rúbies de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, Universitat de Lleida

Av. de l'Estudi General, 4,

Lleida

Dr. Jaume Porta Casanellas

Inscripció

Dimarts 29-09-2015

16.00h a 18.00h

Auditori del Museu del Gas

Plaça del Gas, 8

Sabadell

Dr. Josep Maria Alcañiz Baldellou

Inscripció

Dijous 01-10-2015

16.00h a 18.00h

Institut d’Horticultura i Jardineria

Autovia de Bellisens, s/n

Reus

Dr. Jaume Porta Casanellas

Inscripció

Dimarts 06-10-2015

16.00h a 18.00h

Biblioteca Carles Rahola

Carrer Emili Grahit, 4-6, 17002

Girona

Dra. Maria Gispert Negrell

Inscripció