Característiques aula Ciències TIC

 

Aula de ciències amb suport TIC a educació infantil i primària: característiques

La incorporació d’aquestes aules a la tasca docent en els nostres centres educatius, facilita l’aprenentatge de les ciències perquè desperta la motivació de l’alumnat i connecta amb els seus interessos; afavoreix l’adquisició d’habilitats intel·lectuals, com la resolució de problemes, l’anàlisi, la generalització, l’aplicació i la presa de decisions. Dóna oportunitat a l’alumnat de treballar habilitats manipulatives, organitzatives, comunicatives, al temps que potencia la creativitat i l’autonomia personal. Alhora el professorat i l’alumnat tenen un sistema per a visualitzar i comentar de manera col·lectiva tota la informació d’un experiment, d’un gràfic, d’una recollida de dades i d’una observació.

L’Aula de ciències amb suport TIC a l'educació infantil i primària

Què és l’ Aula de Ciències ?

És un entorn d‘ aprenentatge destinat a facilitar l’actualització científica i didàctica de les ciències, a les escoles d‘ Educació Infantil i Primària. La dotació comprèn diversos recursos materials, per a utilitzar dins i fora de l’aula, tant els d’ús quotidià com els específics de laboratori i eines TIC.

Per a què l’ Aula de Ciències?

Per a:

 • Donar resposta a les necessitats d’educació científica de la societat actual.
 • Integrar la idea de construcció dels propis aprenentatges, des de l’àrea de les Ciències.
 • Treballar les Ciències des d’una perspectiva on el PENSAR, FER i COMUNICAR, esdevingui un procediment metacognitiu habitual, per l’alumnat.

Quina proposta de treball hi ha darrera de l’Aula de Ciències?

“ Desenvolupar la capacitat dels escolars d’utilitzar el coneixement científic per a identificar preguntes i obtenir conclusions, a partir d’evidències, amb la finalitat de prendre decisions sobre el món natural i els canvis que l’activitat humana hi produeix “. (OCDEC 2000)

Com ?

 •   Acompanyant l’alumnat en l’evolució de les seves idees, sobre els fets i fenòmens de l’entorn, per aproximar-los a les idees de la Ciència.
 •   Vinculant el pensament científic a:

– la solució de problemes
– al desenvolupament de la curiositat,
– a fer preguntes,a indagar...

 • Afavorint processos d’aprenentatges globals, en la mesura que generen interrelacions, entre diverses àrees de treball.
 • Diversificant les metodologies de treball.
 • Passant del fer experiments (saber fer coses) a fer treball experimental amb tot tipus de materials (saber per què es fa i integrar-ho a la pròpia vida) implementant les TIC, on i quan convingui.
 • Propiciant una organització d’aula que permeti la interacció del grup, el treball cooperatiu i el treball autònom individual.
 • Realitzant treball experimental que permeti desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge significatius des de l’Educació Infantil.

 

Què implica el treball amb tecnologies?

 • Integrar els mètodes i eines de treball pròpies de l’activitat científica actual al treball de l’aula.
 • Utilitzar les TIC per a realitzar activitats habituals de ciències, tant dins com fora de l’aula.
 • Oferir la possibilitat de realitzar noves preguntes.
 • Ampliar la manera de mirar, d’obtenir i de manipular dades i imatges.
 • Afavorir l’intercanvi d’experiències.
 • Contribuir a la millora de la motivació.

 

Què hi ha a l’aula de ciències?

 4 ordinadors

Consola Interfície

Permet prendre diversos tipus de mesures i treballar diferents aspectes importants del mètode científic, com són l’obtenció, el processament i la interpretació de les dades de diferents treballs experimentals

Monitor LCD

Marca Philips 
Model BDL 4221V 42“
Resolució 1366 x 768
Connexió RGB, VGA, S-video
lupa3

Lupa binocular amb zoom

moticam

Càmera digital Model Moticam 1000

Incorpora un programa de captura i edició d’imatges i permet realitzar petits vídeos

brac

Càmera fotogràfica digital ( 4 unitats )

Model Photosmart R727
6,5 Mgp
Enfocament automàtic; zoom òptic 3x, digital 7X
Memòria interna de 32 MB ampliable amb targes (SD)/(MMC)
Targeta SD de 256 Mgb
Estoig de transport

 Kit d'experimentació compatible amb els equipaments generals, composat per els següents equips:

Coneixement d'objectes quotidians: tubs, pilotes, boles, cordes,...
Instruments de mesura i òptics: balances, cronòmetres, lupes, ...
Processos tecnològics: probetes, embuts, tubs d'assaig, ...
Treball de camp: bruíxoles, pots lupa, ...
Energies renovables: ampolles, xeringues, pots del buit, ...
L'ésser viu, la recol.lecció i la conservació: terraris, aquaris, jardineres, ...
Les màquines, l'energia i la seva transformació: motors, imants, material elèctric, ...