Publicacions i articles

Articles i publicacions d'interès


acrobat Dialogar sobre lo esencial. Una propuesta de trabajo en la clase de ciencias                
Conxita Márquez i Montserrat Pedreira

 

acrobat Les idees científiques dels infants i l'ensenyament de les ciències a l'escola primària
Jordi Martí

 

acrobat L’Aula de Ciències amb suport Tic a Infantil i Primària: Una necessitat i una oportunitat.
Victòria Carbó Cortina, Teresa Pigrau Solé, Rosa M. Tarín Martínez
Equip d’Educació Infantil i Primària del CDEC

 

acrobat El “aula de ciències amb suport TIC a infantil i primària”: una propuesta que invita a la reflexión sobre la propia pràctica.
Victòria Carbó, Teresa Pigrau, Rosa M. Tarín.
Equip d'Educació Infantil i Primària del CDEC

 

acrobat Pensar, experimentar i comunicar a l'aula de ciències amb suport TIC a l'educació infantil i primària
Victòria Carbó Cortina, Teresa Pigrau Solé, Rosa M. Tarín Martínez
Equip d’Educació Infantil i Primària del CDEC