Olimpíades

Banner-SCFis2  Olimpíada de Física

Des de l'any 1996 la Societat Catalana de Física organitza la fase catalana de l’Olimpíada Internacional de Física. L’objectiu és realitzar un procés de selecció entre els estudiants d’ensenyament secundari (2n de batxillerat) amb bones actituds per a la comprensió de la física. Els estudiants seleccionats representen el conjunt de districtes universitaris catalans en la fase espanyola de l’Olimpíada Internacional de Física. Per tal d’estalviar desplaçaments des de l’any 2000 les proves de selecció s’efectuen a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

 

logosquimica Olimpíada de Química

Per tal de promoure un coneixement a fons de la Química entre els alumnes de COU i LOGSE, s'organitza cada any l'Olimpíada Química. Primer hi ha una fase local a nivell de les diferents autonomies de l'estat espanyol, i els guanyadors passen a l'Olimpíada Nacional. Posteriorment hi ha l'Olimpíada Internacional i l'Olimpíada Iberoamericana.

 

olimpiada_geo  Olimpíada de Geologia

Les olímpiades de Geologia es convoquen per estimular als estudiants a conèixer la Geologia i les Ciències de la Terra, la forma en que els geòlegs tracten de comprendre el funcionament del planeta Terra i coneguin els molts problemes pendents.

 

Logotip_OBC  Olimpíada de Biologia

L’Olimpíada Catalana de Biologia té com a objectiu principal estimular i implicar als estudiants de Batxillerat en el desenvolupament d’aquesta ciència, atès que resulta impossible comprendre la vida,  analitzar els seus problemes i plantejar solucions sense un coneixement adequat de les principals qüestions biològiques, per exemple en aspectes com la contaminació ambiental i el canvi climàtic, la biotecnologia, la conservació de la biodiversitat, i el diagnòstic i tractaments de malalties, entre molts altres.