Lectura i ciència

Ciència i literatura

Recull de recursos (ressenyes, blocs, webs ...) al voltant de les intereaccions de la ciència i la literatura (novel.la, assaig, còmic ...)

TLC-UVicProjecte de les Tertúlies de Literatura Científica (TLC- UVic)

Més informació

Racó de lectura

Textos d'interès per a l'educació científica dels 0 als 18 anys consultables en línia.

Més informació

Mediateca infantil i primària

Recull de ressenyes d'articles, llibres, vídeos, CD Rom, i d'altres materials que es consideren útils per a l'ensenyament de les ciències a infantil i primària

Més informació

Llistat de revistes a disposició del professorat

En general, només tenim exemplars anteriors a l'any 2011. En l'actualitat no en rebem.

 • Alambique
 • Butlletin ABPPC. Association Belgue des Professeurs de Physique et Chimie
 • Educació Química ( 1er nª, juliol 2008 )
 • Electronique Pratique
 • Enseñanza de las Ciencias
 • European Journal of Teacher Education
 • Investigación y Ciencia
 • International Journal of Science Education
 • Journal of Biological Education
 • Journal of Chemical Education
 • Journal of Geoscience Education
 • Physics Education
 • Revista de l'Associació Catalana de QuÍmica
 • Revista de Física ( Siocietat Catalana de Física )
 • School Science Review
 • Science in School
 • Studies in Science Education
 • Teaching Earth Sciences
 • The American Biology Teacher
 • The Physics Teacher