Presentació
L'àmbit científic i medi del CESIRE posa a disposició del professorat tots aquells recursos i accions formatives que promouen la innovació i la millora de l’ensenyament i aprenentatge de les ciències a l’aula.

 

Objectius generals de l'àmbit

  • Detectar, validar, elaborar i difondre activitats, experiències didàctiques o projectes d’interès especial
  • Conèixer la recerca que es fa en didàctica de les ciències; promoure i difondre els resultats d’aquesta i adequar-la a les necessitats dels professors i professores de ciències
  • Planificar, gestionar i realitzar accions formatives lligades a les dotacions de ciències dels centres educatius
  • Assessorar individualment a professorat en actiu i a empreses especialitzades en materials didàctics de ciències
  • Difondre i mantenir un servei de préstec i lliurament d’aparells, kits de materials i també d'éssers vius que facilitin i fomentin l’experimentació a la classe de ciències
  • Organitzar sessions de formació i estar a disposició de grups de professorat de procedència diversa (primària, secundària, facultats de ciències de l’educació de les universitats, serveis educatius, estranger) i també d’alumnes en formació interessats en les activitats del centre

 

Visites guiades

S’organitzen visites guiades en grup pel professorat docent en formació, alumnes de ciències de l’educació, alumnat del Màster de Formació del Professorat d'Educació Secundària, o dels Cicles Formatius de Grau Superior d'Educació Infantil. Cal que el professorat responsable d’aquests grups contacti amb nosaltres amb l'antelació suficient per coordinar l'activitat.