Revistes
Ciencies

Ciències

http://crecim.uab.cat/revista_ciencies/

EduQ

http://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=revistes_cientifiques&subModuleName=&idCatalogacio=15668

Ensenanza_de_las_ciencias

Enseñanza de las ciencias

http://www.raco.cat/index.php/Ensenanza (no estan accessibles els últims números)

REEC

REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

http://www.saum.uvigo.es/reec/index.htm

Alambique

Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales (només accessibles els índex)

http://www.grao.com/revistas/presentacion.asp?ID=4

Eureka

Eureka

http://reuredc.uca.es/index.php/tavira

Science_in_school

Science in school

http://www.scienceinschool.org/

Educyt

Educyt

http://www.educyt.org/portal/

Science_education

Science Education

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291098-237X

Revista_Iberoamericana_ed

Revista Ibero-americana de educación

http://www.rieoei.org/index.php

 

Llistat de revistes a disposició del professorat:

(Només tenim nº antics, en l'actualitat no en rebem)

 • Alambique
 • Butlletin ABPPC. Association Belgue des Professeurs de Physique et Chimie
 • Educació Química ( 1er nª, juliol 2008 )
 • Electronique Pratique
 • Enseñanza de las Ciencias
 • European Journal of Teacher Education
 • Investigación y Ciencia
 • International Journal of Science Education
 • Journal of Biological Education
 • Journal of Chemical Education
 • Journal of Geoscience Education
 • Physics Education
 • Revista de l'Associació Catalana de QuÍmica
 • Revista de Física ( Siocietat Catalana de Física )
 • School Science Review
 • Science in School
 • Studies in Science Education
 • Teaching Earth Sciences
 • The American Biology Teacher
 • The Physics Teacher