Grups d'innovació en ciències

Projecte C3( ESO)

El Projecte "Ciència, Competència i Context" té com a objectiu principal posar a disposició del professorat un conjunt de recursos que incorporin el treball competencial per tal d’afavorir un canvi metodològic a les classes de ciències de l’ESO.
Recursos generats pel grup de treball C3 (Ciències, competències i context)

 

Grup de ciències pel món contemporan( Batxillerat )

La introducció de la nova matèria comuna de Batxillerat “Ciències per al Món Contemporani” el curs 08-09 generà al professorat de BG i FQ un nou repte. El grup de treball d’innovació CMC pretén reflexionar sobre el plantejament d’aquesta nova matèria, en especial en els seus aspectes metodològics, i adaptar i/o elaborar materials didàctics en forma de seqüències d’activitats. Es comparteixen experiències i recursos en un entorn virtual moodle. Els participants experimenten les activitats a l’aula i es preveu incorporar els resultats d’aquesta experimentació als materials elaborats. Les activitats desenvolupades utilitzen en gran mesura els recursos d’internet (webs i audiovisuals) i pretenen desenvolupar en l’alumnat l’anàlisi de dades i la seva interpretació, la capacitat d’argumentació i en definitiva l’actitud crítica com a ciutadans davant de les controvèrsies de la ciència.

 

Grup de Química en context( Batxillerat )

El grup de química al batxillerat és un grup de treball d’innovació que es proposa reflexionar sobre l’enfocament del nou currículum de la química de batxillerat, en el qual es destaca la importància d’activitats en context, la indagació, el treball pràctic i el desenvolupament de competències. Es comparteixen experiències i recursos en un entorn virtual moodle. Els participants experimenten les activitats a l’aula i es preveu incorporar el resultats d’aquesta experimentació en la millora dels materials elaborats. Pretén generar nous materials en forma de breus seqüències d’activitats competencials entre les quals hi ha lectures que presenten situacions controvertides properes a l’alumne a partir de les quals es formulen els objectius, treball pràctic indagatiu i activitats de modelització.