Recursos generats C3

Recursos generats pel grup de treball C3 (Ciències, competències i context)
(Materials provisionals)

 

L'objectiu principal d'aquest grup de treball és posar a disposició del professorat un conjunt de recursos que incorporin el treball competencial per tal d'afavorir un canvi metodològic a les classes de ciències de l'ESO.

Aquests recursos són propostes pràctiques d'actuació, que poden tenir el llibre de text com a una de les fonts d'informació o de consulta de l'alumne.
Poden ser activitats individualitzades o agrupades en petites estructures que impliquin unes poques hores de classe, no constitueixen seqüències didàctiques llargues. Cadascuna de les propostes va acompanyada de la corresponent guia didàctica, amb pautes per a l'actuació a l'aula.

Característiques comuns dels recursos:

- Es parteix sempre de situacions contextualitzades
- Estan dissenyats per "pensar ciència"
- Es preveuen situacions on es demana l'alumnat transferir el nou coneixement aprés a d'altres situacions
- Tracten d'ensenyar objectius de pensament de forma explícita i sistemàtica
- Fomenten l'autocognició
- Donen gran importància al component lingüístic

No es tracta de materials considerats "definitius"; el propòsit del grup de treball C3 és dissenyar materials i avaluar-los quan han estat portats a l'aula per d'altres professors/es diferents als que els han dissenyat. Tanmateix hem decidit compartir els materials dissenyats fins al moment actual i convidem a qualsevol professor/a a utilitzar-los i a enviar-nos la seva valoració. Podeu fer servir la fitxa d'experimentació.

També us convidem a formar part del grup C3 o, simplement, a compartir activitats que utilitzeu en les vostres classes i que us hagin donat bons resultats en el treball competencial.

Adreça de contacte: Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la

Activitat Guia
didàctica
Material
complementari
Nivell Paraules clau Alguns procediments que es treballen
L'atmosfera
Marcel Costa i Mariona Domènech
acrobat 1r ESO Factors que influeixen en el clima, comparació del clima continental i marítim Disseny experimental,,simulació de situacions real al laboratori, fer prediccions, lectura de climogrames, treball pràctic amb Multilog
Biotecnologia
Sílvia Lope
acrobat 1r cicle ESO Model d'ésser viu, caracterització dels trets comuns de tots els éssers vius, biotecnologia tradicional Disseny experimental, control de variables, identificació de la variable intendent i la dependent, estimació del creixement d'una població, aplicació de coneixements, treball amb Multilog
Què li agrada al cuc de la farina
Mariona Domènech
acrobat 1r cicle ESO Model d'ésser viu, generació espontània Disseny experimental, observació i pensament creatiu, control de variables,identificació de la variable intendent i la dependent
El dia i la nit, la durada del dia al llarg de l'any i les estacions
Julián Oro
acrobat 1r d'ESO L'Univers i el Sistema Solar, les estacions, solstici d'hivern i estiu, equinocci de primavera i tardor, tròpics, cercles polars Disseny i treball experimental, construcció de models (maquetes), treball amb Multilog, elaboració i comprovació d'hipòtesis
Com és que tens aquestes orelles?
Sílvia Lope
acrobat 1r cicle d'ESO Adaptació: relació forma-funció, Regla d'Allen (relació mida del cos amb la temperatura ambiental) Disseny experimental, control de variables, treball pràctic amb Multilog
Un cas d'adulteració?
Octavi Plana
acrobat 1r d'ESO Densitat Treball experimental,Disseny experimental, mesura de masses i volums,Diferenciació de materials per la seva densitat, Càlcul experimental de la densitat de diferents materials.
És Plutó un planeta?
Pilar Ricol, Octavi Plana, Jordi Servat, Esther de Suso
acrobat Descargar Celestia 1r ESO L'Univers i el Sistema Solar, concepte de planeta, naturalesa de la ciència Naturalesa de la ciència, utilització del simulador Celestia, obtenció d'informació rellevant a partir de textos i internet
De què depèn la factura de la llum?
Josep Olivella, Luisa Herreras
acrobat 2n ESO L'energia, unitats de mesura, consum, potència elèctrica. Comprendre el rebut de la llum, valoració del paper de l'energia en la vida cuotidiana, elaboració de propostes de mesures, individuals i col·lectives, d'estalvi
energètic en l'entorn proper
Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules, però, com són les cèl·lules?
Mercè Guerrero
acrobat 2n ESO Teoria cel·lular, relació forma-funció, mides cel·lulars, microscopis òptic i electrònic Interpretació d'imatges 2D com a estructures 3D, interpretació d'imatges obtingudes amb microscopi, treball amb Motic
Gratis per a nosaltres, cares per a la Terra
Miquel Badia
acrobat acrobat acrobat acrobat 1r cicle ESO Ecosistemes, cicle de la matèria, descomposició de materials, biodegradable, gestió de residus Obtenció d'informació rellevant a partir de texts, disseny experimental, argumentació i presa de decisions
Què li va passar al Titànic?
Roser Nebot
acrobat 1r cicle ESO Icebergs, plaques de gel, canvis d'estat, densitat Simulacions al laboratori de plaques de gel, icebergs, dropstones
Fem una amanida
Mariona Domènech, Fina Guitart
acrobat 1r cicle ESO Morfologia vegetal, solubilitat, densitat, identificació de dissolucions com a mescles homogènies, preparació de dissolucions, emulsions i emulgents Observació en funció del marc de referència de l'observador
Planificació i realització d'experiments
Animals de laboratori
Sílvia Lope
acrobat 1r/2n cicle d'ESO Bioètica. Disseny experimental, naturalesa de la ciència Avaluació de protocols experimentals amb animals, mètodes de la ciència, disseny experimental
De què estan fets els ossos?
Assumpta Domínguez, Mariona Domènech
acrobat 3r ESO Composició del teixit ossi
Teoria cel·lular
Interpretació d'evidències, formulació d'hipòtesis, aplicació de la teoria cel·lular
Un fill amb fibrosi quística?
Mariona Domènech, Sílvia Lope
acrobat 2n cicle d'ESO Bioètica,
Model d'herència (herència autosòmica), acció gènica
Argumentació i presa de decisions, aplicació del model d'herència
La mesura
Mar Gómez
acrobat 1r cicle d'ESO Mesura, magnitud, unitat, múltiples i submúltiples Importància d’expressar qualsevol mesura en funció de patrons adequats i universals. Evidenciar la necessitat dels múltiples i submúltiples de les unitats fonamentals. Analitzar críticament diversos textos de diferent procedència
El treball dels científics
Equip biologia del CDEC
acrobat 2n cicle d'ESO Naturalesa de la ciència: importància de les evidències, el raonament, ciència sempre en progrés, autorregulació entre els científics. Els fòssil com evidències de la vida anterior Anàlisi d'evidències, plantejament i valoració d'hipòtesis
Urgències! Donar sang
Mariona Domènech
acrobat

acrobat acrobat

Animació frotis sanguini

3r d'ESO La sang, components de la sang: morfologia i funció de les cèl·lules sanguínies, compatibilitat dels diferents grups sanguinis, procés d'aglutinació, herència dels grups sanguinis Treball amb animacions i models manipulables, problemes d'herència dels grups sanguinis, valoració sobre la importància de la donació de sang i posicionament personal
Com afecta l'exercici al ritme cardíac i a la temperatura del cos ?
Equip Biologia CDEC
acrobat 3r d'ESO Homeòstasi, funció del cor, vasos sanguinis, suor en el seu manteniment Disseny experimental, treball amb Multilog, anàlisi de dades, aplicació de coneixements a diferents situacions homeòstasi
Telèfons mòbils: risc real o injustificat?
Equip Biologia CDEC
acrobat 4t d'ESO Naturalesa de la ciència, conceptes de validesa, fiabilitat i repetibilitat de les dades, risc potencial Avaluació de la qualitat de les dades
Els transgènics a debat
C. Albaladejo, R. Bosch, M. Bosch, S. Maymo i M. Montobbio
acrobat 4t d'ESO Organismes genèticament modificats, avantatges, inconvenients Aplicació de conceptes, Interpretació de dades reals, valoració del grau de validesa de les dades, interpretació i construcció de gràfics, emissió d'hipòtesis, control de variables, argumentació
Escoltar música amb auriculars provoca sordesa?
M. Madrueño i O. Plana
acrobat 4t d'ESO Riscos, ones sonores, intensitat del so, decibels Treball amb sonòmetre i Multilog. Disseny experimental. Plantejament de preguntes investigables
La funció digestiva del fetge
Mercè Guerrero
acrobat 3r d'ESO Digestió, bilis, pedres vesícula biliar, emulsió greixos. Disseny experimental,
ús microscopi Motic, dissecció,
interpretació imatges obtingudes per ressonància magnètica

Les drogues i la comunicació entre neurones

Miquel Badia

acrobat 3r d'ESO Sistema nerviós, neurona, drogues,

Identificació de problemes investigables, treball amb animacions, comprensió i producció de llenguatge científic, construcció de maquetes, prendre decisions sobre aspectes relacionats amb la pròpia salut