Biologia en context per al Batxillerat

 

Materials per impartir la matèria de Biologia del batxillerat de manera contextualitzada, és a dir,  es presenten els fets, conceptes i principis propis d’aquesta disciplina a partir de situacions reals.

El projecte Biologia en context s’està experimentant a les aules de batxillerat de Catalunya des del curs 2004-2005. El seu origen està en l’adaptació al currículum del nostre país del projecte Salters-Nuffield Advanced Biology, elaborat per Centre Curricular de Ciències de la Universitat de York i el Centre de Projectes Curriculars Nuffield,  una important iniciativa curricular per tal de desenvolupar un nou curs de Biologia per a l’etapa 16-18. Tanmateix, com a resultat de l’experimentació a les nostres aules, d’haver constituït la base de diferents cursos de formació de professorat així com de grups de treball,  i la col·laboració d’un important nombre de professionals, el projecte original ha anat canviant progressivament.

Està totalment adaptat al currículum LOE i dissenyat per afavorir un aprenentatge competencial de la biologia.

 Biologia en context web

Qui som

q_taronja Coordinació: Sílvia Lope

Materials

A partir del curs 2010-2011 es va començar la publicació dels diferents temes del projecte en format digital i accessible per a qualsevol professor/a. En el pas al format digital hem donat encara més importància a les activitats, que passen a ser les que dirigeixen la construcció del coneixement, i el “fil conductor” ha quedat reduït a la mínima expressió, mantenint només la funció de seqüenciar, de vertebrar les activitats.

Enllaç als materials

Per a saber-ne més

q_taronja L’adaptació del projecte “SALTERS-NUFFIELD ADVANCED BIOLOGY” al batxillerat de Catalunya
Comunicació oral dins del simposi  “PROPOSTES DIDÀCTIQUES I CURRICULARS INNOVADORES PER A L’EDUCACIÓ CIENTÍFICA DELS 3 ALS 18 ANYS” presentat al VII Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, organitzat per Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de València, Universitat de Granada ( Granada, setembre 2005 )

 

Per contactar amb nosaltres

Aquesta adreça de correu electrònic està protegida contra robots de spam. Necessites activar JavaScript per a poder veure-la