Seguretat al laboratori

Nous símbols de perill per als productes químics

Més informació

Descarregar pictogrames descarrega descarrega descarrega

Normes generals de treball al laboratori

Document extret del Laboratori virtual del web de l’xtec: (http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/laboratori/seguretat/normes.htm).

Normativa de bioseguretat per a un laboratori escolar

Recollida selectiva dels residus especials (Agencia de Residus de Catalunya)

Seguretat centres públics (accés amb nom d’usuari i contrasenya ATRI)

Seguretat_intranet

De lliure accés:

productes_quimics residus

Per saber-ne més:

El laboratori del teu centre és un lloc segur?

La seguretat del laboratori escolar es pot avaluar mitjançant un qüestionari.
Maria Antonia Merino Calvet.
"Ciències" Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària. Número 20. Desembre 2011

Química para un mundo sostenible: ¿Qué hacer desde los laboratorios?

"Química para un mundo sostenible: ¿Qué hacer desde los laboratorios?" Climent, T. (2009). Educació Química EduQ n.4 pg. 21-28
Treball que mostra les fites aconseguides als laboratoris docents de la Facultat de Química de la Universitat de València després de la reducció de les quantitats de reactius en
les pràctiques de química. El canvi de model de treball a una escala més reduïda permet una sèrie d’avantatges econòmics i mediambientals a conseqüència de la disminució en les quantitats de residus generats.

Els residus en un laboratori de secundària

L'activitat als laboratoris docentes genera residus d’alt cost de tractament que de vegades no es recullen adequadament i van a parar a l’aigüera. Treballar a microescala, utilitzar reactius de la gamma química verda, minimitzar residus i recollir-los adequadament són protocols que cal aplicar.
Miquel Erra i Gallach
"Ciències" Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària. Número 11, 2008
Tot i que no hi ha cap normativa específica, cal que en els centres educatius fem un esforç per garantir la seguretat en l'emmagatzemantge de productes químcs.
Maria Antonia Merino Calvet.
"Ciències" Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària. Número 8 ( 2007)
Llicència d'estudis retribuïda. Autora: Maria Antònia Merino Calvet
Sílvia Careta, Aina Solà i Miquel Erra/ INSAntoni Pous i Argila, Manlleu
EduQ Número 19:2014


Didàctica de la seguretat

material_lab

Una proposta per treballar la seguretat al laboratori: Anem al laboratori!

La seguretat en el laboratori passa perquè els alumnes coneguin les normes de seguretat i la forma correcta d’utilització dels instruments i gestió dels residus.
Maria Antonia Merino Calvet.
"Ciències" Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària. Número 15, 2010

Exercicis: Normes de seguretat al laboratori

Exercicis d'identificació de conductes de risc a partir de dibuixos.
Maria Antonia Merino Calvet.
"Ciències" Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària. Número 19, juny 2011