Suport a la recerca

El CESIRE, i en concret l'àmbit científic i medi, ofereix assessorament a tots aquells professors/es de Física i Química, Biologia i Geologia que siguin tutors/es de treballs de recerca d'alumnes de Batxillerat.

ccp barcelona

A més, el Programa d'Activitats Escolars (PAE) del Consell d'Innovació Pegagògica (CIP) de l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, disposa d'un Cercador de Suport als Treballs de Recerca que posa a l'abast de tot l'alumnat i el professorat els coneixements i recursos de les entitats que formen part del CIP. L'accés al cercador és gratuït, i els tutors poden gestionar la reserva a través de l'aplicatiu. Els alumnes interessats en algun suport han de demanar al seu tutor/a que faci la sol.licitud.