Suport a la recerca

El CESIRE, i en concret l'àmbit científic i medi, ofereix assessorament a tots aquells professors/es de Física i Química, Biologia i Geologia que siguin tutors/es de treballs de recerca d'alumnes de Batxillerat.