Temes suggerits de biologia

La nostra idea és que el treball de recerca de batxillerat és una excel·lent oportunitat per desenvolupar habilitats sobre la metodologia científica ja que proporciona l’ocasió d’aprofundir en el coneixement de com funciona la ciència.

En el marc actual de l’educació científica és considera bàsic donar importància a  l’objectiu d’aconseguir una adequada comprensió de la naturalesa de la ciència. És important comprendre que la ciència no es pot reduir al saber enciclopèdic dels seus principals fets, conceptes i principis.


Apostem per proposar treballs de recerca senzills però rigorosos. En ells serà important que  l’alumne :

  • formuli amb precisió la pregunta a la que realment podrà donar resposta amb el seu treball

  • sigui capaç d’identificar el que necessita saber per poder aproximar-se a la resposta de la seva pregunta; la identificació d’aquests aspectes donarà peu a una recerca dirigida que hauria de servir per redactar el marc teòric del treball de recerca.

  • participi activament en el disseny de la part experimental del seu treball

  • es famialiaritzi amb els procediments habituals de l’experimentació, com ara, identificació d’una hipòtesi que dirigeix el treballs, identificació i control de variables  disseny d’un control, necessitat de realitzar rèpliques...

  • sigui capaç de representar els resultats obtinguts de manera clara i entenedora

  • sigui capaç d’extreure conclusions basades en les evidències obtingudes


Les següents fitxes  tenen la finalitat d'ajudar al professorat a prendre decisions sobre el treball pràctic, però en cap cas es tracta de materials adreçats directament a l'alumnat. Es tracta de materials adreçats al professorat amb la finalitat de proporcionar-li una informació bàsica que hauria de permetre establer un diàleg amb l’alumne per tal de poder anar construint conjuntament el disseny experimental.

Aquestes fitxes són simples "esquelets" de treballs de recerca pensats per a orientar al professor pel que fa a la part experimental, cal "vestir-los", anar orientant les preguntes de l'alumnat, dotar-los d'un marc teòric adequat i així es poden transformar en autèntics treballs de recerca.

 

Estudi de la influència de diferents substàncies sobre el desenvolupament embrionari del musclo acrobat
Estudi de l’efecte de la cafeïna en la freqüència cardíaca de Dapnia acrobat
Efecte de diversos factors en la composició i concentració dels pigments fotosintètics. acrobat
Demostració de la resistència als antibiòtics i a altres substàncies antimicrobianes acrobat
Estudi de la degradació de derivats del petroli mitjançant  determinades soques bacterianes acrobat
Efectes de la deriva genètica sobre les freqüències gèniques  (Drosophila melanogaster)
acrobat
Estudi de la selecció sexual depenent  de la freqüència (Drosophila melanogaster) acrobat
Estudi de l’efecte d’alguna variable ambiental (temperatura, llum...) en la metamorfosi dels insectes acrobat
Estudi de toxicitat amb Danio rerio (peix zebra)
Estudi de regeneració en planàries

Altres propostes:
Estudi de regeració en planàries

Com funcionen els mètodes de conservació?

Proposta de l'IBEC (Institut de Biotecnologia de Catalunya) en col·laboració amb el CESIRE-CDEC. Guió per a la realització d'un treball de recerca de batxillerat sobre Biotecnologia que es pot realitzar a casa o al laboratori del centre. Hi ha disponible un guió per a l'alumne i un altre per al professorat. +info a http://www.ibecbarcelona.eu/ca/divulgacio/