Llicències D. Tecnologia
Llicències - Llicències D

Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE | CLIL).
Materials dissenyats per professorat català en cursos de formació AICLE al Regne Unit.

Educació Secundària

Communications (2010-2011)
3r ESO
Mercè Gomà Oliva. INS Alexandre de Riquer

Proposta de Tecnologia per a 3r curs de la ESO per estudiar el so i la seva propagació i els principals mitjans de comunicació, entre els quals el telègraf, el telèfon, la ràdio, la televisió i internet.

Combustion Engines, Transport and Society (2010-2011)
3r ESO
Luis Manuel Linde Linde. INS Bisbe Berenguer

Aquest material està pensat per a ésser impartit en el crèdit comú de l’assignatura de tecnologia, al tercer curs de l’ESO. El material està dividit en tres blocs: “Combustion Engines”, “Environmental Problems due to Fossil Fuel Combustion” i “Transport and Society”. Amb aquest material es pretén donar una visió genèrica i un vocabulari específic dels motors tèrmics, dels problemes mediambientals que provoca la seva combustió i de la seva influència en la manera de viure de la nostra societat actual, comparant-la amb altres societats.

Analogue and Digital Electronics (2010-2011)
4t ESO
Joaquim Crisol Forcadell. INS Camarles

Aquests materials han estat dissenyats per ensenyar el bloc d'electrònica de l'assignatura Tecnologia de 4t d'ESO en anglès, fent servir la metodologia CLIL. En la primera unitat es presenta la història de l'electrònica, es parla de sistemes i es diferencia entre sistemes analògics i digitals. La segona unitat tracta circuits analògics amb resistors, condensadors, díodes i transistors. Hi ha una part de muntatges pràctics. Finalment la tercera unitat tracta l'electrònica digital: sistemes binaris, àlgebra de Boole, portes lògiques i simulació de circuits.

Open your Fridge (2009-2010)
ESO
Josep Mª Calucho. Escola del treball de Lleida

Aquesta proposta s’organitza al voltant de dos eixos: conservació i seguretat dels aliments.

Cross curricular A Healthy Lifestyle (2009-2010)
ESO
Elisenda Fenés Folch. Institut Marta Mata de Salou

Aquesta proposta s’organitza al voltant de 8 lliçons: Calories intake vs output, Balancing Diet and Physical Activity, Healthy Breakfasts, Obesity, Food Groups, What do you know about Nutrients?, Nutrients & Eatwell Plate, Healthy Breakfast Survey.

Alternative Energies. Environment (2009-2010)
ESO
Mª Dolors Garcia Bosch. INS Escola del Treball (Lleida)

La proposta s’organitza al voltant de tres unitats i acaba en un projecte: the Energy and us: Alternative Energies; Managing the Elements: solar, wind & geothermal power; Mind the Gap: energising the community.

Simple machines (2009-2010)
ESO
Carles Egusquiza Bueno. IES Rocagrossa (Lloret de Mar)

Introducció al món de la mecànica a través de l’estudi de les màquines simples (pla inclinat, falca, cargol, palanca, torn i politja) i els principis físics que intervenen en el seu funcionament (força, treball, energia, avantatge mecànic,...).


The Design Process: Designing and Making a Toy
(2008-2009)
4t ESO
Magda Quer Ravés. IES Lo Pla de l'Urgell de Bellpuig

El material didàctic elaborat està pensat per dur a terme, en grups i a l’aula de tecnologia, el disseny i la construcció d’una joguina seguint els passos del procés tecnològic i aplicant i posant en pràctica el màxim de coneixements, tècniques i habilitats adquirides en la matèria.


Energy Resources
(2008-2009)
2n ESO
Susana Amorós Ortega. IES Torrevicens de Lleida

Content

Energy resources and power stations | Fossil fuels |Nuclear power | Solar energy, biomass and ocean power | Wind energy, hydropower and geothermal energy | The future of energy | Saving energy in the home | Making our school green

Electric Circuits & Application of Electrical Energy
(2007-2008)
2nd ESO
Belén Gallego Sanz. IES La Segarra de Cervera

Content

 • Unit 1: Electric Circuits
 • Unit 2: Electrical Magnitudes
 • Unit 3: Domestic Electricity

The Tools and the Workshop (2007-2008)
Miquel Llaràs Carles. IES Milà i Fontanals de Barcelona

Content

 • Unit 1: Tools
 • Unit 2: Measuring Length
 • Unit 3: Health and Safety

Water: Use, Waste and Save (2007-2008)
Nines Ortiz Garre. IES Maremar d'El Masnou

Content

 • Unit 0: Water, Water everywhere
 • Unit 1: How much Water do we use at Home?
 • Unit 2: How is Home Plumbing System?
 • Unit 3: How can we save some Water?

Computer Science (2007-2008)
Robert Torres. IES Pius Font i Quer de Manresa

Content

 • Unit 1: Hardware
 • Unit 2: Software