Enllaços d'interès | EMILE
Enllaços d'interés - Enllaços d'interès

Materials d'ús a l'aula

Catàlegs de recursos

 • Catàleg a Delicious de suport per a la implementació de l'aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera a Catalunya: activitats i materials, lliçons... (francès| anglès).
 • Currículum integrado. Bloc dedicat a la difusió d'enllaços i activitats relacionades amb la implementació d'AICLE.

Articles and publicacions

Projectes AICLE

 • ALPME. Advanced Level Programme in Multilingual Education, programa de prepararció del professorat per impartir llengua i continguts en contextos educatius amb l'enfocament AICLE.
 • CCN (CLIL Cascade Network). La xarxa CCN té com a objectiu la consolidació a nivell europeu de xarxes locals, regionals i nacionals que duen a terme activitats AICLEi el desenvolupament de les competències dels professorat. El congrés internacional celebrat a Tallinn, Estonia, a l'octubre 2008, ha estat organitzat per aquesta xarxa (CCN), El Centre d'Immersió Lingüística d'Estonia Language i la Universitat de Jyväskylä (Finland).
 • CLILCOM, eina de diagnosi sobre el coneixement i les habilitats necessàries per a la implementació de l'enfocament AICLE.
 • CLIL Compendium. Resultat d'un projecte de recerca per a la identificació de les dimensions de l'AICLE.
 • CLIL Matrix. Suport per al professorat que es proposa implementar l'enfocament AICLE.
 • CoBaLTT ofereix materials per a la formació del professorat i recursos TIC de suport per a la creació d'unitats didàctiques AICLE.
 • EuroCLIC. Xarxa Europea que aplega projectes i programes sobre l'ensenyament i l'aprenentatge integrat de llengua i continguts curriculars.
 • FACTWorld. Fòrum de suport a l'aprenentatge de continguts curriculars en llengua estrangera. Ofereixen enllaços a informes emesos per diferents països, i detalls dels contactes en aquests països.
 • MEB WEB. Materials per a l'educació bilingüe (francès-castellà i alemany-castellà) de la Junta de Andalucia. A la secció Las Aulas trobareu enllaços a materials d'educació secundària: Ciencias sociales | Ciencias de la naturaleza | Matemáticas. Es preveu també la difusió de materials d'educació primària: Conocimiento del medio | matemáticas | Educación artística.
 • TEL2L. Projecte per al desenvolupament de mòduls de formació de professorat en l'enfocament AICLE.

Política educativa