Presentació
Activitats - Conferències

Us donem la benvinguda al CESIRE àmbit lingüístic:


L'antic Cirel neix de la sòlida experiència del CRLE (Centre de Recursos de Llengües Estrangeres) i incorpora el català i el castellà en el seu àmbit d’actuació, que es concreta en els objectius següents:

  • Promoure la recerca educativa en llengües, a partir de la detecció de necessitats compartida pels agents implicats en el diàleg professional, per fonamentar i donar rigor a la innovació.
  • Establir estratègies per a la implementació de la pràctica docent eficient, significativa i creativa en l’ensenyament de llengües.
  • Recollir, publicar a la pàgina web i difondre recursos que nodreixen la innovació i que es nodreixen de pràctiques educatives de referència i de la recerca educativa en llengües.