Llicències D. Biologia
Llicències - Llicències D

Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengua Estrangera (AICLE | CLIL).
Materials dissenyats per professorat català en cursos de formació AICLE al Regne Unit.

Batxillerat

Introduction to Genetics: from Proteins to Mendel (2010-2011)
1r BAT
Rosa Macaya Miguel. INS de La Pobla de Segur

Aquest projecte està adreçat a alumnes de Batxillerat, d'edats entre els 16 i els 18 anys, que cursen la matèria de Biologia. El projecte vol ser una introducció a la genètica i està dividit en dues unitats: en la primera es parla dels fonaments moleculars de la genètica (ADN, ARN, síntesi de proteïnes...), mentre que en la segona es fa una anàlisi de les lleis de Mendel i la seva aplicació en problemes d'herència.