Dinàmica de l’activitat i regles del joc de la primera fase: "Contes a l'esprint"
Projecte contes a l'esprint - Concurs Contes a l'esprint

Dinàmica de l’activitat i regles del joc

"Les experiències viscudes i l’observació d’aula ens diuen que escriure és una activitat individual, solitària i que demana temps."

Contes a l'Esprint és un projecte que requereix d'una escriptura col·lectiva, acompanyada i a contrarellotge, amb la creació de grups heterogenis per formar l’equip de joc.

El professorat dinamitzador reparteix a l’atzar uns objectes (un cofre, un globus, un mitjó...), de diferents colors, que contenen les instruccions de joc. L'objectiu és que els alumnes construeixin un relat col·lectiu en un temps concret, 2 h. 30 min.í que també creïn un objecte associat a la temàtica de la història que estiguin desenvolupant.

DINÀMICA DEL CONCURS

Tot seguit presentem les instruccions i materials del concurs:

Temporització 

1. Cada equip rebrà un receptacle (cofre, globus...) d’un color determinat. Cada cofre representa un tema:

  1. vermell: amor
  2. negre: terror
  3. groc: aventura
  4. verd: ciència-ficció
  5. blau: policíac

2. Els alumnes triaran la llengua d’escriptura del conte: català, castellà o anglès.

3. A l’interior del recipient (vegeu receptacles proposats per a cada curs) l'alumnat trobarà escrits dos inicis de la història en tres idiomes. Els alumnes n’hauran d’escollir un i iniciar el conte amb la frase corresponent. També trobaran dos objectes que han d'incorporar més endavant al relat.

4. El protagonista del conte haurà de tenir algun problema amb un dels cinc sentits (vista, olfacte, oïda, gust, tacte). Un dau facilitat pel professor determinarà quin sentit hauran d’incorporar al seu escrit.

5. Per inspirar-se podran fer ús de l’escolta de diferents músiques que trobaran a l’ordinador de la taula del professor. Aquesta audició s’anirà fent de manera ordenada (no poden haver-hi dos grups escoltant música alhora) mentre dura el procés de construcció del relat. Cal procurar que el volum de la música faciliti el procés creatiu i de treball de grup.

6.La història haurà de mostrar una emoció concreta (alegria, tristesa, fàstic, sorpresa, ràbia, por). Un dau, facilitat pel professor, decidirà també quina emoció cal que incorporin a la seva història.

7.Dins del receptacle també hi trobaran dos petitis objectes.  L’alumnat haurà de relacionar un objecte amb el conflicte de la història i  un altre amb el desenllaç.

8. En el cas d’alumnes de segon cicle d’ESO, a més a més, cada 15 minuts, rebran un nou input, condició sorpresa, per a la redacció del seu conte que els facilitarà el professorat.

Aquestes condicions sorpresa seran:

  1. Atribuïu un passat al vostre personatge.
  2. Feu que passi alguna cosa important al garatge.
  3. Creeu una escena de tensió.
  4. El final no pot ser “Tot havia estat un somni”.

El professorat disposarà d’una caixa plena de material de reciclatge. Aquest podrà ser utilitzat per construir l’objecte associat al conte, un cop hagin transcorregut 45 minuts. L’objecte ha de tenir relació amb la història.


En arribar al temps establert (2h 30min), cada grup haurà de lliurar el conte final i material associat a la història al professorat de l’aula.

Per valorar els contes us proposem una taula de valoració per cada curs :

Taula de valoració per a 1r i 2n d'ESO

Taula de valoració per a 3r i 4t d'ESO

Guiatge, planificació, textualització, revisió, creativitat, atzar i moltes ganes de passar-s'ho bé. Que guanyi el millor!