El grup de treball IBS&E publica un capítol en el llibre "Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition"
AICLE / CLIL / EMILE - Mapa de recursos

Ja es pot llegir el capítol Promoting the Integration of Inquiry Based Science and English Learning in Primary Education Through Triadic Partnerships, dins del llibre Science Teacher Preparation in Content-Based Second Language Acquisition, fruit de la feina feta pel grup de treball Inquiry Based Science, un projecte de recerca CLIL,  integrat per membres del CESIRE àmbit científic-medi i de l'àmbit lingüístic, professorat i estudiants de la UAB i mestres de primària d'arreu de Catalunya.


Aquest capítol presenta dos grans eixos: per una banda un model formatiu de treball en xarxa (professorat i estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona, membres del CESIRE i mestres de primària) i, per una altra, estratègies metodològiques per integrar la didàctica de les ciències basada en la indagació (IBS) amb la didàctica de la llengua basada en l'enfocament comunicatiu i l'AICLE (CLIL).