II Trobada d'actualització de didàctica de llengües estrangeres
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Agenda d'activitats

Aquesta segona trobada se centrarà en els processos d'adquisició de la competència comunicativa a partir de l'apropament a diferents disciplines.