Propostes d'aula
Rúbricas de evaluación para las exposiciones orales o para hablar en público
Llengua oral - Propostes d'aula

Rúbricas para niños y niñas de cuarto a sexto de Primaria.

  • Más información en el enlace

 
Otras recreaciones futbolísticas (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

Se presentan poemas, canciones y películas como recreaciones artísticas inspiradas en el fútbol. A partir de ellas se repasan algunos conceptos vistos anteriormente. Termina con una propuesta de actividad sobre la caricatura.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/531

 
Planta primera: hablar y escuchar (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

Desarrollo de estrategias que ayudan a mejorar la competencia oral: lengua oral informal; exposiciones en clase; el lenguaje no verbal. Incluye material diverso y enlaces a rutas alternativas que nos permitan ampliar o reforzar algunos de los aspectos implicados.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/539

 
Del locutori al plató (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

La seqüència didàctica té l’objectiu d’enregistrar un programa de ràdio i en segon lloc enregistrar un petit programa de televisió. Per arribar a l’objectiu de l’activitat es treballa la lectura en veu alta: la dicció i el ritme adequat, així com l’adequació a l’entonació que seguiran els diferents locutors. Per altra banda es parteix d’un guió fet, que ells agafaran com a model, per enregistrar el seu programa tant de ràdio com de TV.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/617

 
Contacontes (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

L’alumnat cerca als llibres de literatura o als webs algun conte o llegenda que vulguin explicar a la classe. Es prepara l’exposició oral del conte seguint un procés que es va construint entre tota la classe i que es concreta amb els passos ben marcats per poder-los seguir sense problemes, la creativitat farà la resta.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/616

 
Canta i explica (CS PRIM)
Llengua oral - Propostes d'aula

Webquest que treballa la llengua catalana d'una forma vivenciada, tot fent que els nens i nenes s’adonin que poden expressar històries i sentiments a través d’un altre llenguatge que els és molt proper: la música.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1487