Propostes d'aula
I tu, què hi dius? Proposta de llengua oral formal per a secundària
Llengua oral - Propostes d'aula

Mercè Canals professora de llengua i literatura catalanes de l'institut Lluís Companys de Ripollet (Barcelona) ha portat a l'aula aquesta seqüència didàctica per treballar l'argumentació oral i l'ús dels connectors amb el seu alumnat.

Aquesta experiència està inclosa dins les propostes del grup de treball de llengua oral formal ORAULA.


 
El nom de la classe. Proposta de llengua oral formal per a alumnat d'educació infantil
Llengua oral - Propostes d'aula

Carme Jossa i Cristina Morales, mestres de l'escola Serra de l'Obac de Terrassa presenten aquesta seqüència didàctica que té com a objectiu final aconseguir que els alumnes de les seves tutories facin una exposició oral col·lectiva sobre el nom de la seva classe. El públic a qui s'adreça és l'alumnat de 6è de l'escola.

Aquesta experiència està inclosa dins les propostes del grup de treball de llengua oral formal ORAULA. 
Rúbricas de evaluación para las exposiciones orales o para hablar en público
Llengua oral - Propostes d'aula

Rúbricas para niños y niñas de cuarto a sexto de Primaria.

  • Más información en el enlace

 
Otras recreaciones futbolísticas (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

Se presentan poemas, canciones y películas como recreaciones artísticas inspiradas en el fútbol. A partir de ellas se repasan algunos conceptos vistos anteriormente. Termina con una propuesta de actividad sobre la caricatura.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/531

 
Planta primera: hablar y escuchar (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

Desarrollo de estrategias que ayudan a mejorar la competencia oral: lengua oral informal; exposiciones en clase; el lenguaje no verbal. Incluye material diverso y enlaces a rutas alternativas que nos permitan ampliar o reforzar algunos de los aspectos implicados.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/539

 
Del locutori al plató (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

La seqüència didàctica té l’objectiu d’enregistrar un programa de ràdio i en segon lloc enregistrar un petit programa de televisió. Per arribar a l’objectiu de l’activitat es treballa la lectura en veu alta: la dicció i el ritme adequat, així com l’adequació a l’entonació que seguiran els diferents locutors. Per altra banda es parteix d’un guió fet, que ells agafaran com a model, per enregistrar el seu programa tant de ràdio com de TV.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/617

 
Contacontes (1ESO)
Llengua oral - Propostes d'aula

L’alumnat cerca als llibres de literatura o als webs algun conte o llegenda que vulguin explicar a la classe. Es prepara l’exposició oral del conte seguint un procés que es va construint entre tota la classe i que es concreta amb els passos ben marcats per poder-los seguir sense problemes, la creativitat farà la resta.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/616

 
Canta i explica (CS PRIM)
Llengua oral - Propostes d'aula

Webquest que treballa la llengua catalana d'una forma vivenciada, tot fent que els nens i nenes s’adonin que poden expressar històries i sentiments a través d’un altre llenguatge que els és molt proper: la música.

http://apliense.xtec.cat/arc/node/1487