Orientacions professorat
Manlleus: com es pronuncien?
Llengua oral - Orientacions professorat

En totes les llengües es produeix el fenomen del manlleu, és a dir, la incorporació de mots provinents d’una altra llengua més o menys allunyada. Tot i que la millor opció davant d’un manlleu és la generalització d’una forma pròpia alternativa, creada amb els recursos interns de la llengua, en certs casos el manlleu s’incorpora en els usos dels parlants, i sorgeix el dubte sobre la pronúncia. 
Del oral, audiovisual y digital a la lectura (y la escritura) en secundaria
Llengua oral - Orientacions professorat

Recursos per fomentar la lectura entre els joves. Gemma Lluch, l'autora, converteix en aquesta obra el relat oral, el relat audiovisual i la lectura i escriptura virtual en un banc de recursos i activitats per a l'aula. Publicat per la Fundación SM

Del oral a la lectura PDF

 
Pautes per realitzar activitats de llengua oral
Llengua oral - Orientacions professorat

Marta Gallart
Treball de llicència d’estudis. Curs 2007-2008. SEC

Pautes generals per realitzar activitats que desenvolupen les competències comunicatives (llegir, escriure, parlar), creades per al batxillerat, però que poden ser d’utilitat també per als cursos superiors d’ESO. Aquest material és una part de la llicència d’estudis: “Aprendre per competències en la història de l’art. Propostes metodològiques i validació pràctica”.

Preparació d’un debat
Enllaç web

Criteris per avaluar una exposició oral

 Document

 
6 criterios para enseñar lengua oral en la Educación Obligatoria
Llengua oral - Orientacions professorat

Montserrat Vilà

leer.es

Las personas que saben escuchar de un modo receptivo y saben hablar bien han adquirido unas cualidades que son necesarias para establecer buenas relaciones personales, profesionales y sociales. En cambio, los alumnos con dificultades expresivas se encontrarán limitados en su desarrollo académico y en su futuro profesional. La competencia oral es, pues, un factor de integración social de los jóvenes y un elemento facilitador del progreso profesional. Por ello, la enseñanza de la lengua oral ha de ocupar un lugar relevante dentro de la clase de lengua, también cuando se trata de la lengua materna.

Llegir-ne més:

 Document