Orientacions professorat
Marc de la competència global. PISA 2018
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

El número 39 de la col·lecció 'Documents' és la traducció del marc conceptual de la competència global, que s'avalua per primer cop a PISA 2018.

PISA avalua tres dominis principals, que són la competència lectora, científica i matemàtica. En cada edició, PISA hi afegeix un domini innovador, que el 2018 és la competència global.

El document exposa la importància de l'existència d'una avaluació internacional de la competència global, el concepte de competència global i les seves implicacions per a l'educació i com s'avalua la competència global a l'estudi PISA. Als annexos hi ha exemples de preguntes.


 
Formar lectors en el s. XXI
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

En aquesta pàgina trobareu un conjunt de vídeos pedagògics sobre com formar lectors al s. XXI atenent com a mínim una triple dimensió: formar persones que puguin llegir, que puguin gaudir de la lectura, que puguin gaudir amb la lectura i que puguin utilitzar-les per aprendre i pensar. 
Espais de lectura autònoma i espais de lectura guiada
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Mireia Manresa, professora de secundària i de didàctica de la llengua i la literatura a la UAB i atora del llibre “L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa”, de Rosa Sensat. declara que tot i ser una ferma defensora del que s’anomena lectures obligatòries, no en comparteix ni l’explotació didàctica que se n’ha fet tradicionalment de manera generalitzada ni tampoc el nom que reben i proposa una alternativa: espais de lectura guiada i espais de lectura autònoma als centres.


 
Razones científicas para leer más de lo que leemos
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

La lectura, además de mejorar la empatía y la comprensión de los demás, es uno de los mejores ejercicios posibles para mantener en forma el cerebro y las capacidades mentales.

 
Acadèmia Oberta als Ensenyants (AOE)
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Després de la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), des de l'Institut d'Estudis Catalans s'ha obert la plataforma web de L’Acadèmia Oberta als Ensenyants (AOE), que podeu trobar a http://aoe.iec.cat.

S'hi aniran publicant convocatòries d’actes i trobades, notícies d’activitats, enllaços cap a recursos i documents que siguin d’interès per al professorat de llengua catalana, i es mantindran oberts dos fòrums de debat, un per a primària i un altre per a secundària. Caldria que les persones interessades a participar en qualsevol dels debats s’hi inscrivissin a aoe@correu.iec.cat, seguint les instruccions que hi ha a la web esmentada anteriorment.

 

 
Seminari debat sobre la formació dels mestres de llengua
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Els dies 26 i 27 de maig el Grup de Recerca GREAL-PLURAL organitza un Seminari de debat sobre la formació dels mestres de llengües impartits per Mirta Castedo i Paula Kalaja.Llegeix-ne més...
 
Programa AraESCRIC
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

El curs 2015-2016 el Departament d'Ensenyament impulsa el programa araESCRIC, amb el qual s'estableix com a objectiu millorar la competència escrita dels alumnes per augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així afavorir-ne l'èxit educatiu.


 
Ara el problema és ... escriure bé
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

 (...) A bona part d'estudiants els costa de redactar, ha constatat la Conselleria. Els principals defectes són les frases inacabades, les faltes de coherència, un vocabulari més aviat pobre i absència generalitzada de signes de puntuació. (...)

 
Gramàtica: de l'explicació a la correcció
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Lourdes Miquel parla del procés del treball gramatical a l'aula: de l'explicació a la correcció.


 
Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

El Departament d'Ensenyament ha presentat el document Orientacions pràctiques per a la millora de l'ortografia per a l'etapa d'educació secundària obligatòria. Es pretén ajudar els centres en la millora de l'ortografia tant en llengua catalana com en llengua castellana.

Aquesta publicació s'emmarca en les dimensions comunicativa i literària de les competències pròpies de la matèria de llengua i literatura (catalana i castellana) per a l'educació secundària obligatòria.

Les Orientacions fomenten una metodologia didàctica activa, diversa i amena, que inclou processos, estratègies i recursos fonamentals com la pràctica visual i l'auditiva, la pràctica de lectura i d'escriptura, la conversa metagràfica, les traduccions per a l'aprenentatge, l'ús del diccionari, la presa d'apunts o la bitàcola ortogràfica, entre d'altres.
Llegiu-ne més: 

http://diarieducacio.cat/ortografia-el-gran-repte/

http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacionsortografia


 
II Jornades de la Gramática Orientada a les Competències
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Jornades GROC 2015: material de les ponències

 
Rutas de lectura. Guías para trabajar la comunicación en el aula
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Rutas de lectura es una guía metodológica para trabajar la lectura compartida en la escuela. El objetivo de nuestra Guía de Itinerarios es trabajar el tema de la Comunicación y, dentro del mismo, dar al profesorado y los Centros escolares un material ya probado en las aulas y con garantía de permanencia frente al sistema imperante de moda y fugacidad. La Guía pretende mostrar cómo se utilizan los álbumes ilustrados para centrar la motivación y la secuencia comprensiva del proceso de enseñanza – aprendizaje. A partir de ellos se proponen experiencias lectoras en otros formatos y con distintos grados de autonomía. En resumen, estamos dibujando un mapa para seguir un camino. 
La literatura en pantalla: textos lectors i pràctiques docents
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

El grup GRETEL ha publicat les actes del Simposi Internacional: La literatura en pantalla: textos, lectors i pràctiques docents que se celebrà a Barcelona el 3 i 4 d'octubre de 2014.
 
Del oral, audiovisual y digital a la lectura (y la escritura) en secundaria
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Recursos per fomentar la lectura entre els joves. Gemma Lluch, l'autora, converteix en aquesta obra el relat oral, el relat audiovisual i la lectura i escriptura virtual en un banc de recursos i activitats per a l'aula. Publicat per la Fundación SM

Del oral a la lectura PDF

 
Els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat


M. Rosa Gil
Llicència d’estudis. Curs 2008-2009

Aquest treball aborda les dificultats de relació entre l’activitat lingüística i l’activitat metalingüística en els aprenents de primària. En aquest estudi s'han observat activitats de reflexió sobre la llengua, en infants de segon de primària, durant la realització d’una tasca de segmentació d’un text en paraules i en les entrevistes posteriors amb els infants.

Llicència M. Rosa Gil


 
La lectura crítica a classe de ciències
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Begonya Oliveras Prat
Treball de llicència d’estudis. Curs 2008-2009. SEC

La lectura de textos amb contingut científic de diferents fonts té un paper fonamental en l'aprenentatge de les ciències, no només per millorar la comprensió de fenòmens científics, sinó també per ajudar l'alumnat a desenvolupar una sèrie de capacitats, per desenvolupar-se en el món i poder discutir amb arguments científics i amb esperit crític problemes de rellevància social. Per tant, és fonamental l’ensenyament i aprenentatge d’habilitats relacionades amb l’expressió i la comunicació de les idees: descriure, definir, explicar, argumentar.

 http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200809/memories/1891m.pdf

 
Pautes per realitzar activitats de lectura i escriptura
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat


Marta Gallart
Treball de llicència d’estudis. Curs 2007-2008. SEC

Pautes generals per realitzar activitats que desenvolupen les competències comunicatives (llegir, escriure, parlar), creades per al batxillerat, però que poden ser d’utilitat també per als cursos superiors d’ESO. Aquest material és una part de la llicència d’estudis de Marta Gallart: “Aprendre per competències en la història de l’art. Propostes metodològiques i validació pràctica”.

http://www.xtec.cat/~mgallar3/8activitats/0_pautes_generals/index8_0.htm

 
“Això és per al professor de llengua i literatura” -vols dir?
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat


Saber llegir, llegir per aprendre i el gust per la lectura a la secundària.

Conferència inaugural de Roser Salavert, als XV Tallers de llengua i literatura catalanes. 10 de febrer del 2012.

 http://blocs.xtec.cat/tallersllc/files/2012/02/salavertxvtallers.pdf

 
Escriptura jove a la xarxa. Exploració de les pràctiques vernacles dels adolescents a internet
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat


Glòria Sanz Pinyol
Treball de llicència d’estudis. Curs 2008-2009

Per renovar l’ensenyament de l’expressió escrita, no podem obviar que la pantalla ha esdevingut habitual com a suport i context, que atorga protagonisme a la imatge i comporta la combinació de diversos codis i canals. El treball de l’aula pot fomentar la lectura i l’escriptura de textos electrònics situats en el seu context, a fi de millorar les competències comunicatives tant dins com fora de l’entorn acadèmic.

Llicencia Gloria Sanz Pinyol

 
La composició escrita al cicle superior de primària
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Montserrat Garrell Pons
Treball de llicència d’estudis. Curs 2007-2008

El treball fa una aproximació a la situació de l’ensenyament i aprenentatge de la composició escrita a primària. És una recerca qualitativa que obté els resultats mitjançant entrevistes a mestres i observacions a les aules de 5è i 6è del Vallès Occidental.

Llegir més...

 
La situació de l’ensenyament de la composició escrita a les aules de llengua de secundària
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Pilar Adell Gutiérrez
Treball de llicència d’estudis. Curs 2005-2006.

El treball fa una aproximació a la situació de l’ensenyament aprenentatge de la composició escrita en la realitat de les aules. Parteix d’un qüestionari a 72 centres del Vallès Occidental, i se centra en l’anàlisi de les pràctiques de composició escrita que es fan en 12 d’aquests centres. Apunta les tendències que poden servir d’orientació per a futures recerques i proposa línies de treball per incorporar els sabers pràctics i teòrics que millorin la pràctica de la composició escrita a l’aula i, de retruc, el grau de satisfacció del col·lectiu docent.

Llegir més...

 
Competències bàsiques
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Graella, adaptació de l’Annex I del Currículum

Competència és la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

 
Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Educació Secundària

Aquest document facilita orientacions per a la millora de la competència escrita dels joves de l’educació secundària obligatòria, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura), i, per bé que posa l’accent en la comprensió lectora i l’expressió escrita, cal relacionar-la també amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç, i amb les dimensions plurilingüe i intercultural i literària.
 
Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l’expressió escrita
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Educació Primària

Aquest document facilita orientacions per a la millora de la competència escrita dels nens i les nenes de l’educació primària, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura), i, per bé que posa l’accent en la comprensió lectora i l’expressió escrita, cal relacionar-la també amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada cop més conscient i eficaç, i amb les dimensions plurilingüe i intercultural i literària.


 
Ayudar a comprender los textos en la educación secundaria
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Mar Mateos
AULA de Innovación Educativa. Núm. 179 febrer 2009. Pàg. 52-55

Les pràctiques educatives tradicionals, segons l’autora de l’article, poden ser responsables de l’enfocament superficial de la lectura, ja que no s’exerciten prou les tasques que requereixen activar els processos cognitius de nivell superior. Es demana a l’alumnat que llegeixi per reproduir, per parafrasejar, per resumir, però no perquè transformi les idees del text, per extreure’n conclusions, emetre’n judicis crítics i resoldre problemes nous.

 http://www.xtec.cat/cirel/cirel/docs/ayudar_comprender_textos.pdf

 
Aprender a escribir, escribir para aprender
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

AULA de Innovación educativa. nº175. Octubre 2008

La dualitat “aprendre a escriure i escriure per aprendre” obre la porta a la revisió de les tasques d’escriptura que es plantegen habitualment a les aules, a la reconceptualització de les seves finalitats i de la funcionalitat i utilitat dels escrits produïts per l’alumnat en situacions d’ensenyament i aprenentatge. Els autors dels articles coincideixen en el paper clau de la planificació conscient del procés de l’escriptura.

http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/images/cirel/docs/aprender_escribir.pdf

 
Aportaciones del análisis del discurso a la educación lingüística
Lectura/Escriptura - Orientacions professorat

Amparo Tusón i Helena Calsamiglia
Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura. Núm 49, juliol 2008. Pàgs. 14-27.
Editorial Graó.

Les autores parteixen de la necessitat de dotar l’educació lingüística, dels coneixements i competències sobre les pràctiques socials i culturals de les llengües, a més dels continguts tradicionals. Recullen les aportacions teòriques que ha fet l’anàlisi del discurs, i suggereixen com s’hauria de fer la seva aplicació al treball de l’aula.

http://www.xtec.cat/cirel/cirel/docs/aportacions_analisi_discurs.pdf