Pràctiques de referència
Aprenentatge de l'escriptura a partir de la llum
Lectura/Escriptura - Pràctiques de referència

La lletra, amb llum entra

Maria Àngels Arnau aplica una tècnica per aprendre a escriure basada en el moviment d'una llum que dibuixa el traç dels grafismes

La comprensió del Grafisme per la Imatge Visual és un mètode innovador per aprendre a escriure adaptat a les exigències de la nostra societat actual (imatge visual) que motiva i facilita l'aprenentatge de l'escriptura, afavorint també als alumnes que tenen alguna discapacitat o dificultat (hiperactivitat, problemes en la coordinació, vista, dislèxia, falta d'atenció, desmotivació...)

El mètode afirma que una de les causes que obstaculitza l'aprenentatge de l'escriptura és la incomprensió del grafisme escrit. Si un nen no entén com s'ha realitzat un traç, tindrà dificultat per poder-lo reproduir. Un punt de llum vermell en moviment (punter) és, en aquesta nova metodologia, la imatge visual que ajuda a comprendre i memoritzar com s'han d'escriure les lletres i els números (grafismes).

Llegeix-ne més...
 
Procediments transversals
Lectura/Escriptura - Pràctiques de referència

Institut La Roca de la Roca del Vallès

Consells i tècniques adreçades a l'alumnat per ajudar-los a desenvolupar i millorar els hàbits de lectura i escriptura: la presentació dels treballs, la preparació dels exàmens... Això, forma part del document que el centre va elaborar sobre els procediments transversals, amb l’objectiu de facilitar la vertebració del currículum i l’assoliment de les Competències Bàsiques.

http://www.xtec.cat/%7Ejmart336/llegir_escriure/llegir_escriure.html

 
Llegim en parella
Lectura/Escriptura - Pràctiques de referència

Programa educatiu impulsat pel Grup de Recerca sobre Aprenentatge entre Iguals, de l’ICE  de la UAB: GRAI. El programa es basa en la tutoria entre iguals: parelles de persones, cap d’elles professor professional de l’altra, que aprenen a través d’una activitat estructurada.

  
La comprensió lectora a totes les àrees curriculars d’un IES
Lectura/Escriptura - Pràctiques de referència

Marta Fabrés Esteve
Treball de llicència d’estudis retribuïda (curs 2008-2009)

L’objectiu d’aquest treball és la incorporació de la comprensió lectora com a contingut de totes les àrees de l’ESO a l’institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès, de manera consensuada per tots els òrgans del centre, partint del convenciment que la competència lectora és bàsica per al desenvolupament personal i acadèmic dels alumnes, i tenint clar que s’ha d’abordar com a resultat i com a procés.

 Llicencia Marta Febres

 
A l'Institut tothom ensenya a llegir. Un model de comprensió lectora de centre.
Lectura/Escriptura - Pràctiques de referència

Carme Abril i Ferrer
Treball de llicència d’estudis, curs 2004-2005

Aquest treball té com a objectiu donar eines als docents, perquè puguin ensenyar l’alumnat de secundària a llegir per comprendre i aprendre, a través de la lectura intensiva. Es fa una proposta d’organització de centre i es donen estratègies, perquè tot el professorat d’un institut, des de totes les àrees, treballi la comprensió lectora a l’aula.

Llegir més...