Orientacions professorat
El rol de les emocions en l'aprenentatge d'idiomes
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

Us convidem a veure la presentació del professor Jose Ramon Gamo sobre el rol de les emocions en l'aprenentatge de llengües que va fer el passat 17 de desembre de 2017 a la XIa edició de la Jornada de Francès organitzada pel Departament d'Ensenyamenta CosmoCaixa.

Tenim records semàntics? Tenim records fonètics? Tenen influències les emocions en la percepció del món. Un munt de preguntes més que trobareu en les paraules de J.R. Gamo que podreu escoltar en el vídeo que enllacem.
 
Mètode Artigal
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

Mètode Artigal

A l'escola Mont-Roig de Balaguer expliquen el "Mètode Artigal" per a l'ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres en els cursos inicials:

Josep Maria Artigal és un mestre i investigador català que ha desenvolupat un mètode innovador per a l’aprenentatge de llengües estrangeres a Educació Infantil. Aquest mètode proposa una manera de construir l’aprenentatge de la llengua estrangera entre els tres i els set anys. El mètode està basat en contes senzills i significatius per als alumnes on ells hi participen de forma activa.

Llegeix-ne més...
 
Evolution of English pronunciation in Primary Schools.
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

The GRAL or Language Acquisition Research Group (GRAL is the Catalan acronym for Grup de Recerca en Adquisició de LLengües) is devoted to the study of Second Language Acquisition with a special focus on aspects such as age, input, aptitude, and context. The GRAL is a Research Group which was consolidated by the Universitat de Barcelona back in 2000 and by the Generalitat de Catalunya in 2005.

For six years, GRAL members have analysed the evolution of English pronunciation in Primary Schools. After analysing the data, the main conclusions that were drawn from the study can be checked in the following report:

Evolution of English Pronunciation in Primary Schools


 
Common European Framework of Reference CEFR Web Conference
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat


We are pleased to announce the inaugural Common European Framework of Reference CEFR Web Conference. This two-day conference aims to create a platform for all stakeholders, for example policy-makers, test organisations, teachers and learners across and beyond Europe, in order to promote an exchange of ideas on where we now stand and where the CEFR could/should be going over the next ten years. All conference discussions, presentations and workshops will be broadcast live on the web so that everyone with access to a computer and the internet can participate.


 
Shaping the Way We Teach English
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

Material de formació adreçat al professorat d'anglès, creat per la Universitat d'Oregon. Està format per 14 mòduls basat en l'anàlisi de casos a partir de videoclips. Les escenes d'aula van acompanyades d'un material de treball i de lectures.

http://oelp.uoregon.edu/shaping

 
Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

Pathways through assessing, learning and teaching in the CEFR

Guia i material de formació per entendre els principis del CEFR (Common European Framework of Reference)

 
L’Avaluació
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

La mirada experta. Ensenyar i aprendre llengües: L'avaluació

  • Avaluar per motivar, avaluar per aprendre. Neus Figueras, del Departament d’Ensenyament.
  • El valor pedagògic de la correcció. Montserrat Irún, de l’Institut Joan Oró de Lleida.
Llegeix-ne més...
 
Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

ECML
Angela Hasselgreen, Violeta Kaledaité, Natàlia Maldonado-Martin, Karmen Pizorn

Assessment of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages

 
Articles sobre l’ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera a l’educació infantil
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

Being, Having, Doing. (2008) Penelope Williams

Aprendre la llengua anglesa a l'educació infantil: un repte per a l'escola. (2008) Carme Flores, Cristina Corcoll. FPCEE Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
Versió en anglès: Learning a Foreign Language in Infant Education: a Challenge for the School

Llegeix-ne més...
 
L’organització del centre educatiu versus l' ensenyament de llengües estrangeres
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

Joan Gumbert (2009-10)

Llicència d’estudis retribuïda del Departament d’Ensenyament.

El treball de recerca intenta respondre a preguntes del tipus: En quin moment és millor iniciar l' ensenyament de la llengua anglesa? Sempre és millor fer-ho a parvulari? És una bona metodologia l’anomenada AICLE/CLIL sempre i per a totes les escoles? Quines condicions s’han de donar perquè aquesta metodologia sigui reeixida? Quina organització del temps i del currículum dóna millors resultats? Quines conductes dels mestres de llengua estrangera afavoreixen uns millors resultats en comprensió i expressió orals dels alumnes de sisè de primària?

Llegir més

Conclusions i recomanacions de la recerca

 
Early Language Learning in Europe (ELLiE)
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

L’Institut Britànic presenta en aquesta publicació la recerca feta sobre l’efectivitat de l’ensenyament de llengües a l’educació primària en un nombre de països europeus.

Llegir més

 
Commission Staff Working Paper
Llengües Estrangeres/Plurilingüisme - Orientacions professorat

European Strategic Framework for Education and Training (ET 2020)

Language Learning At Pre-Primary School Level: Making It Efficient And Sustainable A Policy Handbook

Document de la Comissió europea sobre l’ensenyament de llengües a l’educació infantil.