Pràctiques educatives
CLIL skills video clips
AICLE / CLIL / EMILE - Pràctiques educatives

Videoclips que il·lustren alguns aspectes metodològics bàsics en l'aprenentatge integrat de continguts i llengua. Projecte AICLE a Holanda amb el suport de la European Platform

http://www.leraar24.nl/dossier/3035


 
Institut Sabadell del Vallès Occidental
AICLE / CLIL / EMILE - Pràctiques educatives

L’Institut Sabadell del Vallès Occidental es porta a terme des del curs 2006-07 un programa pilot AICLE, en el qual hi participa professorat dels  departaments de ciències, matemàtiques, orientació i llengües estrangeres. La coordinació i col·laboració entre aquest professorat ha estat una peça clau per a aconseguir el plantejament d’un treball integrador i innovador a les aules.
La profesora Elisabeth Eixarch va gaudir d’una llicència d’estudis retribuïda el curs 2010-2011 i va desenvolupar unes unitats AICLE que es van implementar en el seu centre.

Llegeix-ne més...
 
Projecte integrat de llengües
AICLE / CLIL / EMILE - Pràctiques educatives

Projecte integrat de llengües. CEIP Vila Olímpica. Barcelona (2006)

 
Matemàtiques i ciències en anglès
AICLE / CLIL / EMILE - Pràctiques educatives

Matemàtiques i ciències en anglès. CEIP Marià Ossó. Sitges (2007). El centre defineix, com a una de les seves prioritats educatives, l'ensenyament de l'anglès. L'experiència s'inicia amb els alumnes de tres anys i continua al llarg de l'educació primària amb l'oferta de tallers interdisciplinaris en anglès i l'oferta de blocs de continguts de l'àrea de matemàtiques i ciències naturals des de cicle inicial fins al darrer curs de l'educació primària.

 
Matemàtiques en anglès
AICLE / CLIL / EMILE - Pràctiques educatives

Matemàtiques en anglès. CEIP Vila Olímpica. Barcelona (2007). Diverses professores del CEIP Vila Olímpica de Barcelona expliquen el projecte de llengües del centre. A la vegada, s'explica el funcionament de 4 activitats de matemàtiques concretes que es porten a terme als cursos de 3r, 4rt, 5è i 6è de Primària.

 
Voices from the field
AICLE / CLIL / EMILE - Pràctiques educatives

Voices from the field

Tres participants al primer curs de formació de persones formadores en AICLE, organitzat pel Departament d'Educació, ens parlen de diferents aspectes relacionats amb la seva experieència en l'AICLE.