ORAULA
Treball de llengua oral formal
Grups de treball - ORAULA

Aquest grup estava format per docents d’infantil, primària i secundària. En el grup s’ha aprofundit en la formació sobre el tema de la llengua oral, i s'han dissenyat i experimentat activitats de llengua oral a classe, que han estat enregistrades i comentades. Per assolir els objectius, ens vam proposar treballar a partir d’activitats que els components del grup ja havien portat a la pràctica. Aquestes activitats s’han analitzat a les sessions de treball, s’han enregistrat a les aules i s'han tornat a portar al grup per arrodonir aquells aspectes que es van considerar millorables.

Objectius

1.Millorar les pràctiques d’aula presentades durant el curs 2012-13

2.Incorporar el treball i la planificació de les activitats en una “seqüència didàctica”

3.Planificar i sistematitzar les activitats “d’aprendre a parlar”.

4.Planificar i portar a la pràctica una proposta de llengua oral.

5.Publicar les experiències
.


Propostes ARC dels resultats de les experiències del grup de treball sobre la llengua oral formal ORAULA: