ORAULA
Treball de llengua oral formal
Grups de treball - ORAULA

Aquest grup va durar dos cursos escolars (2012-2014) i estava format per docents d’infantil, primària i secundària. En el grup es va aprofundir en la formació sobre el tema de la llengua oral, i es van dissenyar i experimentar activitats de llengua oral a classe, que van estar enregistrades i comentades. Per assolir els objectius, ens vam proposar treballar a partir d’activitats que els components del grup ja havien portat a la pràctica. Aquestes activitats es van analitzar a les sessions de treball, es van enregistrat a les aules i es van tornar a portar al grup per arrodonir aquells aspectes que es van considerar millorables.

En el segon curs de treball es van plantejar els objectius següents:

1.Millorar les pràctiques d’aula presentades durant el curs 2012-13

2.Incorporar el treball i la planificació de les activitats en una “seqüència didàctica”

3.Planificar i sistematitzar les activitats “d’aprendre a parlar”.

4.Planificar i portar a la pràctica una proposta de llengua oral.

5.Publicar les experiències
: Es van publicar les propostes didàctiques a l'ARC (2014) i es va publicar posteriorment un monogràfic "Saber parlar" de Perspectiva Escolar núm. 392, (2017)


Propostes ARC dels resultats de les experiències del grup de treball sobre la llengua oral formal ORAULA:

 

  Element ARC Adreçat a alumnat

El nom de la classe

 

Vídeo

Infantil

Opinem i defensem les nostres idees. L'argumentació a l'aula

 

Vídeo

Cicle Superior de Primària

 

Llegim, interpretem i exposem notícies

 

Vídeo

 

Cicle Superior de Primària

Descrivim una imatge

 

Vídeo

ESO

Exposición oral: Las redes sociales

 

Vídeo

ESO

(llengua castellana)

I tu, què hi dius?

 

Vídeo

 
ESO

Fes-me'n cinc cèntims

 

Vídeo

ESO