CLIL - Science in English
Inquiry Based Science in English
Grups de treball - CLIL - Science in English
Objectius   - Integrar una bona didàctica de les ciències basada en la indagació (Inquiry Based Science) amb una bona didàctica de la llengua.
- Creació d'un instrument per orientar la pràctica AICLE ciències en anglès.
- Reflexionar sobre la pràctica a l'aula per tal de millorar-la.
   
Continguts   El model del grup de treball tindrà el recorregut següent:
- Detecció de necessitats
- Input teòric, tant en relació a les ciències (ciències indagadora) com a les llengües (en general i específicament en llengua anglesa)
- Part pràctica fent ús de l'instrument creat pel grup de treball
- Reflexió sobre l'experiència amb l'objectiu de millora