Metodologies per a un aprenentatge holístic
Tècniques de ioga educatiu per a l’aprenentatge de les llengües

Grup de treball

Aquest grup es va crear el curs 2016-17. Està format per docents de llengües (català, castellà, anglès i francès) del cicle superior d’educació primària, secundària i batxillerat.

Està constituït per membres del CESIRE-Àmbit lingüístic (Núria Carrillo Monsó, Laura Farrró Garcia, Roser Martínez Vila) i formadores de l’Associació RYE Espanya.(Sònia Carrasco Coria , Encarna Romero Buiza, Maruja Rabat, Teresa Lladó Esclusa, Dolors Garcia Debesa, Eulàlia Muñoz i Angelina Carreras Salvador).

Coordinació del grup de treball: CESIRE-Àmbit lingüístic (Departament d’Ensenyament).

Durant el curs 2016-2017 s’ha elaborat material i s’ha creat una taula de valoració per observar la qualitat pedagògica del mètode.

Objectius del grup

1. Organitzar i fer una formació per a docents de l’àmbit lingüístic de cicle superior de primària, secundària i batxillerat  per tal d’empoderar-los amb les tècniques de ioga educatiu per afavorir l’aprenentatge de les llengües.

2. Dissenyar indicadors per tal de verificar el valor que tenen aquestes tècniques del ioga en la millora dels aprenentatges a partir de la creació, implementació i avaluació d’activitats d’aula que integrin aquestes tècniques per a l’aprenentatge de les llengües.

3. Avaluar els resultats de la implementació d’aquestes tècniques a l’aula a partir de criteris i indicadors.

4. Crear eines i materials per desenvolupar i millorar la metodologia emprada.