CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Alçades i pesos (proposta 1 – febrer 2013)

Sovint a l’aula es treballa l’estadística de pesos o alçades, però també es poden fer gràfics que relacionin totes dues dades. Una possibilitat interessant és realitzar un gràfic de núvol de punts que ens mostri, visualment, si hi ha correlacions entre les dues dades.

Gràfic de núvol de punts que relaciona pes i alçada

  • Pot ser convenient diferenciar amb colors o signes diferents els nois i les noies
  • Es pot demanar després fer observacions com: El nois més alts són, en general, els que pesen més també? I les noies? En general, les noies que pesen més són les més altes? Passa també amb els nois?
  • També es poden fer petits redactats sobre aspectes que es puguin deduir de l’observació del gràfic.

Adaptacions - Ampliacions

  • Educació infantil

A parvulari podem adaptar l’activitat tenint en compte només les alçades i fer només un núvol de punts desordenat. Podem posar pintura al nas de cada nen o nena i fer que deixin la marca del nas en un full de paper d’embalar convenientment preparat a la paret. Si cada nen/a recorda alguna cosa sobre el seu punt (si li va regalimar pintura, si va quedar molt o poc marcat...) començarà a identificar que “el punt és ell/a”. Posteriorment es pot demanar a una altra classe, d’un nivell superior o inferior, que marqui els seus punts també. Abans podem fer la pregunta: “com els diferenciarem?”. O bé fer prediccions: “estaran més amunt o més avall dels nostres punts? Tots o només alguns?”. Després es podran comparar i discutir les dades.

 

  • Cicles inicial i mitjà de primària

També tindrem en compte només les alçades. L’objectiu serà mirar quan s’ha crescut durant un període de temps determinat (un curs, un trimestre...). Per realitzar l’activitat cal que cada nen/a retalli una tira de paper equivalent a la seva alçada. Podem fer un gràfica enganxant les tires de forma més o menys ordenada o senzillament guardar-les pel seu ús posterior. En un altre moment del curs repetim l’activitat de retallar les tires i fem que cada alumne/a compari les seves dues tires i mesuri la diferència per saber quan ha crescut. A partir d’aquestes dades podem continuar el treball estadístic fins allà on vulguem (fent gràfics, mitjanes...). Podem també treballar observacions com ara observar que “el més alt” o “la més alta” no és probablement “qui ha crescut més”, etc.

Comparació d'alçades de principi i final de curs (P-4)

  • Índex de massa corporal

Una dada que relaciona pes i alçada i és un indicador de salut és la massa corporal. Aquest índex té una fórmula de càlcul que s’utilitza per les persones adultes, però hi ha gràfics que adapten aquesta informació a edat i gènere. Es pot fer alguna pràctica sobre interpretació d’aquests gràfics.

També es pot veure aquest vídeo on dos periodistes de TVE, del programa La mañana de la 1, són incapaços de realitzar les operacions amb la calculadora.

Hi ha calculadores online adaptades a nens i nens ()

  • Altres possibilitats

En comptes d’alçada i pes es poden fer gràfics de núvol de punts estudiant altres correlacions com comparar alçada i envergadura, alçada i mesura del cap (un exemple d’activitat relacionada), alçada i llarga del peu (o del braç, o la cama...)

  • Ús de TIC

Una possibilitat és compartir les dades i que tothom faci el gràfic general de la classe. També hi ha la possibilitat de fabricar el gràfic amb full de càlcul (triant l’opció de gràfics de dispersió) o amb GeoGebra.

Una altra possibilitat és fer el treball d’introducció de dades en un document compartit, per exemple en un full de càlcul de google-docs i generar el gràfic triant, també, l’opció gràfics de dispersió.


 

 

 

AddThis Social Bookmark Button