CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Applets per dibuixar gràfics estadístics (proposta 2- febrer 2013)

A la xarxa es troben molts applets i propostes interactives per treballar aspectes relacionats amb l’estadística a tots els nivells educatius. En la proposta d’aquesta setmana recollim algunes petites aplicacions dedicades a la construcció de gràfics estadístics.

 

En general la majoria d’applets que trobarem són excessivament “automàtics”, és a dir, l’alumne/a no pot intervenir massa en la confecció del gràfic. Un cop introduïdes les dades els applets dibuixen immediatament las dades associades. Si més no, poden ser útils per explorar com varien els diagrames quan fem canvis de dades.

Poden ser interessants també els de diagrames de barres o histogrames que sovint van acompanyats, de forma numèrica i/o visual, d’altres informacions com la mitjana, la qual cosa ens permet observar com varien aquestes a mesura que modifiquem les dades.

La pàgina d’applets del NCTM ens ofereix alguns relacionats amb estadística (per treballar la mitjana, la moda, problemes de regressió linial...) però en té un parell pensats per dissenyar gràfiques i que poden ser utilitzats a primària i secundària .

Data grapher, ens convida a omplir una taula que després podrem convertir de forma automàtica en diagrames de barres, de sectors o amb pictogrames. No s’intervé a l’hora de construir els gràfics però és interessant el vincle que fa entra taula i gràfica.

Té una versió avançada, Advanced Data Grapher que, amb un funcionament semblant, permet dibuixar altres tipus de gràfics (histogrames, de núvol de punts, de bombolles...).

També aquest portal presenta, agrupats per edats, un conjunt d’applets que tracten aspectes generals d’estadística. Concretament, per a dibuixar diagrames en tenim:

Diagrama de barres () Nosaltres construïm el gràfic decidint la quantitat de files i columnes i podem pintar les unitats a marcar clicant sobre la casella obtinguda. Té l’avantatge que la barra queda dividida en tants rectangles com unitats volem representar, cosa que el fa molt apte per a primària. És dels pocs applets en els que intervens directament en la construcció.

Gráfica de pastel S’ens demana construir una taula que després transformarà de forma automàtica en gràfic de sectors, sense que intervinguem gaire.

Histograma funciona d’una manera semblant: introduïm un conjunt de dades i automàticament es construeix l’histograma. Podem variar l’ample de l’interval i observar els canvis en la gràfica.

Aquest portal, si busquem a activitats, també ens ofereix applets per treballar diagrames de barres, de sectors, histogrames... Un d’ells, Gráfico de torta ens permet modificar, canviant “manualment” els sectors i els percentatges o fraccions, un gràfic de sectors i visualitzar els resultats de forma immediata. A la proposta d’histogrames també es pot veure la variació d’intervals que a la recomanació del portal anterior.

En aquest portal trobarem l’aplicatiu Create a gaph, semblant als anteriors però que permet imprimir el gràfics obtinguts.


 


I un parell d'idees més

 

L’IDESCAT té alguns applets relacionats amb les activitats concretes que planteja al projecte aprenestadistica. Tot i així al glossari podem trobar animacions sobre com fer manualment gràfics de sectors, de barres, histogrames...

  • Fulls de càlcul

També pot ser interessant aprendre a fer els gràfics amb full de càlcul. Podem trobar explicacions sobre com fer-ho a:

  • GeoGebra

El programa GeoGebra també permet construir alguns gràfics estadístics. Trobarem exemples i explicacions de com fer-los als materials del curs telemàtic Matemàtiques amb GeoGebra

AddThis Social Bookmark Button