CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Llibres i webs per a treballar l’estadística (proposta 7- abril 2013)

Si volem treballar l’estadística a les aules convé tenir un bon fons de propostes. A diferents web i llibres podem trobar explicacions de conceptes, idees, activitats... que ens podran ser d’utilitat. Per altra banda també ens por convenir saber on trobar dades. A la proposta d’aquesta setmana fem un tria d’aquestes fonts.

Webs amb material didàctic

  • Aprenestadistica. Elaborada per l’IDESCAT i amb activitats online per a secundària. Totes estan recollides i comentades també a l’ARC. A més l’IDESCAT ofereix un servei de visites per a alumnat i professorat.

  • Projecte Ed@d. Llibre digital gratuït dissenyat per l’INTEF per als quatre cursos d’ESO. A cada curs trobem activitats relacionades. Només cal tenir instal·lat un plug-in especial per treballar-les.

A les unitats didàctiques del Proyecto Descartes també trobarem més activitats d’estadística des de 5è de primària

Per a batxillerat tenim un conjunt d’activitats preparades per Francesc Calbet.

  • Zona-Clic. Trobarem bàsicament una activitat per a ESO que també es pot aplicar a primària.

Webs amb dades

A més de l’IDESCAT us remetem a altres webs recollits als enllaços del creamat.

Entre ells val la pena destacar Gapminder World, per la riquesa de les dades i per la forma de presentar-les. Són gràfics de núvols de punts, dimensionats segons la població, que relacionen parells de dades diferents. A l’exemple d’entrada, per citar-ne un, tenim renda per càpita i esperança de vida. Es recullen moltes dades, de les que podem veure animacions d’evolució en el temps, i podem canviar els indicadors a observar a cada eix.

Llibres i documents online

  • A l’any 1990 l’ICE de la UAB va traduir Statistics in your world, elaborat pel Schools Council Project on Statistical Education del Regne Unit. Són materials destinats a alumnat d’11 a 16 anys que es van recollir en quatre volums dobles: un per al professorat i un altre per a l’alumnat. El títol de la col·lecció és l’Estadística al vostre món i conté propostes tant sobre estadística com sobre probabilitat. Actualment els podem trobar en format pdf

 

També trobarem un altre còmic sobre els censos Captant EN un Segon.

  • Grupo de investigación sobre educación estadística de la Universidad de Granada. Aquest grup, coordinat per Carmen Batanero, disposa al seu web d'àmplia documentació al voltant de l'esducació sobre estadística i probabilitat. De forma especial, és recomanable el document Estadística con proyectos on, a més, una bona reflexió teòrica sobre el tema, se'ns proposen alguns exemples desenvolupats per treballar-los a les aules de totes les etapes educatives.

Llibres divulgatius

  • La certeza absoluta y otras ficciones. Los secretos de la estadística de Pere Grima (RBA). El llibre té interessants complements a la pàgina personal de l’autor.

També podeu veure el vídeo de la conferència del mateix autor Quants peixos hi ha en un llac? Quants taxis en una ciutat?

AddThis Social Bookmark Button