CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Gràfics estadístics en 3D (proposta 8 - abril 2013))

Una bona possibilitat per realitzar gràfics estadístics a l’aula, a més de fer-los en paper, informàticament o en murals és utilitzar “les tres dimensions”. La proposta d’aquesta setmana va en aquesta línia i us presentem des d’una activitat del Grup Perímetre aplicable a infantil i primària a la possibilitat de que el propi alumnat formi part de la gràfica.

  • Estadística amb cubs de fusta

Aquesta proposta la traiem d’un document que ens ha enviat en Xavier Fernández, de l’Escola l'Estació de Sant Feliu de Guíxols i que ha estat treballada amb altres membres del Grup Perímetre de Girona (com la Beatriu Cruset, l’Elvira Figueres...).
Bàsicament consisteix en disposar a l’aula d’un cub de fusta per a cada alumne/a (d’uns 10 cm d’aresta) on una cara es reserva per a posar el nom i a les altres s’escriuen altres dades quantitatives (com el nombre de germans, la quantitat d’aparells de televisió que hi ha a casa...) o qualitatives (quin és el color preferit, la fruita...).

Per a construir el gràfic només cal cridar ordenadament als nens o nenes (tots els que sou fills únics!, els que sou dos germans!...) i anar apilant els cubs a la columna corresponent. El gràfic es construeix físicament i els conceptes de freqüència i moda es visualitzen perfectament.

Gràfic sobre fruites preferides

L’activitat es por simplificar disposant d’un material com fitxes de duplo o similars, una per alumne/a, i construir els gràfics amb preguntes dirigides en aquell moment.

Després podem traduir aquests gràfics a paper si els volem conservar. Una altra possibilitat és fotografiar-los.

Al document esmentat es fa un comentari sobre el treball amb mitjanes que dóna idees sobre com treballar-les també en 3D:

“No és un material adequat per treballar la mitjana aritmètica; necessitaríem un cub per a cada resposta (per dir som 3 germans necessitaríem 3 cubs). Per això podem fer servir altres materials, com les galetes maría o tubs d’assaig de laboratori i bales de vidre o plàstic”.

 

  • Gràfics amb arròs

Al novembre del 2008, al CCCB, el grup de teatre anglès Stan’s café, va fer una instal·lació, sota el títol De tota la gent a tot el món, on es mostraven diferents estadístiques fetes amb dues tones d’arròs (quantes persones usen energia solar a Barcelona?, quantes fan treballs de voluntariat al territori espanyol?, quants metges hi ha?, i soldats?...).

És una idea que podem adaptar als nostres centres.

  • Gràfics humans

Una activitat interessant pot ser construint gràfics amb el propi alumnat o tot els membre del centre. Per exemple fer un histograma d’alçades. Cal tenir en compte que la separació entre les persones ha de ser la mateixa perquè les columnes siguin representatives.


Una altra interessant proposta per fer gràfics humans és la que trobem el web teachmathematics.net i que consisteix en reproduir amb alumnes un gràfic dinàmic sobre l'evolució de la població mundial a l'estil dels de Gapminder.

Informació completa de l'activitat

  • Una consideració sobre proporcions

Si fem els gràfics amb materials com caixes, porespan, objectes... cal tenir presents els canvis de raó de proporció entre longituds, àrees i volums si no volem caure en alguns dels errors típics dels mitjans.

Un exemple que fa temps vam divulgar al creamat (a proposta del professor José Rey de Reus) era el dels porquets d'El Gran Dictat. El porc petit representa el 19% del premi que es porta Hisenda. Té aproximadament 1/5 de l'altura però en volum representa només un 5% del premi.

 Veure informació 

 

 

AddThis Social Bookmark Button