CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Activitats a l'ARC del bloc d'espai i forma (Cicle Superior)

(Document en elaboració - 7-2-2012)

Espai i forma - Cicle Superior d'Educació Primària

Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques

Descripció amb precisió i vocabulari adequat, classificació i comprensió de les relacions entre diferents figures de dues i tres dimensions, utilitzant les propietats que les defineixen.

Creació de figures tridimensionals utilitzant materials físics i recursos TIC.

Interpretació i elaboració de definicions basades en les propietats d’algunes figures.

Elaboració de conjectures sobre propietats geomètriques.

Localització i descripció de relacions espacials

Representació de figures geomètriques sobre eixos de coordenades: polígons regulars, paral·lelograms. Anàlisi i interpretació gràfica de les propietats d’aquestes figures.

Utilització d’escales sobre mapes per calcular distàncies reals.

Localització de punts, creació de camins i determinació de la distància entre punts situats en un sistema de coordenades. Ús del raonament espacial en la utilització de mapes, la planificació d’itineraris i el disseny de plànols, en suports físics i virtuals.

 
Identificació i aplicació de transformacions geomètriques

Descripció de transformacions utilitzant distàncies, angles i direccions.

Obtenció d’imatges de figures geomètriques utilitzant superfícies reflectores, recursos TIC i altres materials.

Anàlisi de les característiques de simetries, girs i translacions.

Reconeixement i construcció d’angles a partir de girs.

Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes

Representació geomètrica dels nombres: quadrats, cúbics, compostos, primers. Representació geomètrica del producte i superfície del quadrat i rectangle.

Representació sobre paper de figures geomètriques amb propietats fixades, com les longituds dels costats o les mesures dels angles.

Ús de representacions planes d’objectes tridimensionals per visualitzar i resoldre problemes d’àrees i volums.

Ús del compàs, el transportador d’angles i dels recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial.

Aplicació d’idees i conceptes geomètrics a problemes de la vida diària i de l’entorn. Representació i resolució de problemes geomètrics que comprenguin nocions de fraccions, d’àrea i de mesura.

Aplicació de models geomètrics per representar i explicar relacions numèriques i algèbriques.

 

 

AddThis Social Bookmark Button