CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Activitats a l'ARC del bloc d'espai i forma (Cicle Inicial)

(Document en elaboració - 6-2-2012)

Espai i forma - Cicle Inicial d'Educació Primària

Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques

Reconeixement de figures de tres i dues dimensions en objectes de la realitat. Construcció i nominació de figures de tres i dues dimensions: esfera, prisma, cilindre, cub; triangle, rectangle, quadrat, cercle.

Coneixement i ús del vocabulari adequat per descriure les figures, els seus elements i les seves propietats.

Comparació i classificació de figures de tres i dues dimensions segons les seves semblances i diferències: cares planes, cares corbes, vèrtexs, costats, angles.

Composició i descomposició de figures tridimensionals i planes amb suports físics i virtuals.

Localització i descripció de relacions espacials

Descripció, nominació i interpretació de posicions relatives a l’espai, en referència a un mateix i a altres punts.

Descripció i interpretació de la direcció en els desplaçaments a l’espai. Representació i elaboració d’itineraris senzills, laberints o plànols. Interpretació d’operacions de nombres naturals mitjançant la recta numèrica.

Ús del vocabulari bàsic (a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant, entre) i de recursos TIC per orientar-se a través de laberints i plànols.

 
Identificació i aplicació de transformacions geomètriques

Reconeixement de moviments (desplaçaments, simetries i girs).

Exploració de moviments utilitzant materials físics (tessel·les, miralls, plegat de paper) i suports virtuals.

Reconeixement i creació de figures que tinguin simetries.

Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes

Creació d’imatges mentals de figures geomètriques utilitzant la memòria i la visualització espacial. Visualització geomètrica de nombres utilitzant materials.

Utilització de recursos TIC per girar, reduir i deformar figures de dues i tres dimensions.

Reconeixement i representació de figures des de diferents perspectives.

Visualització i descripció del camí seguit en un itinerari senzill abans de realitzar-lo.

Reconeixement de formes i d’estructures geomètriques a l’entorn, i   determinació de la seva situació.

 

AddThis Social Bookmark Button