CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Activitats a l'ARC del bloc d'espai i forma (1r ESO)

(Document en elaboració - 27-2-2012)

Espai i forma - 1r Educació Secundària Obligatòria

  • Enllaç als itineraris ARC que tenen relació amb aquest bloc de continguts

 

  • Enllaços a elements ARC que tenen relació amb cada ítem del currículum
Analitzar les característiques i propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments sobre relacions geomètriques

Descripció de figures geomètriques de dues i tres dimensions a partir de l’observació d’objectes de la realitat.

Exploració de figures geomètriques i anàlisi de les seves característiques mitjançant geoplans, papers pautats (punts, línies), programes informàtics dinàmics... geomètric

Aplicar transformacions i utilitzar la simetria per analitzar situacions Matemàtiques

Descripció de la grandària, la posició i l’orientació de figures.

Detecció de simetries en l’entorn proper (natura, construccions...) i fer-ne la seva representació

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per a resoldre problemes

Dibuix d’objectes geomètrics a partir de dades (longituds i angles), mitjançant instruments de dibuix (regle, escaire, compàs i transportador).

Representació plana d’objectes en la resolució de problemes d’àrees.

Reconeixement de la forma dels objectes en contextos diversos(l’arquitectura, l’art, la naturalesa, el disseny i la vida quotidiana).

Utilització de models geomètrics per a la resolució de problemes recreatius i per a la determinació d’estratègies de resolució de jocs d’estratègia de tipus

 

AddThis Social Bookmark Button