CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Activitats a l'ARC del bloc d'espai i forma (Cicle Mitjà)

(Document en elaboració - 7-2-2012)

Espai i forma - Cicle Mitjà d'Educació Primària

Anàlisi de les característiques i propietats de les figures geomètriques

Identificació i descripció verbal, usant el vocabulari especialitzat, de les propietats de figures geomètriques de dues i tres dimensions: polígons, cercles, poliedres i cossos rodons. Utilització de la mesura i els nombres per investigar propietats geomètriques.

Representació, construcció i comparació de figures de tres i dues dimensions amb materials i recursos TIC. Classificació segons les seves propietats.

Investigació de la relació entre figures a partir de la seva composició, descomposició i transformació.

Exploració i reconeixement de figures congruents i figures semblants.

Localització i descripció de relacions espacials

Descripció de la localització i el moviment d’un objecte utilitzant el vocabulari adequat.

Utilització d’adreces o punts de referència per moure’s en l’entorn proper.

Creació i ús de sistemes de coordenades per localitzar distàncies entre dos punts i descriure camins.

Realització, interpretació i ús de plànols d’itineraris coneguts utilitzant diferents suports.

Identificació i aplicació de transformacions geomètriques

Realització de simetries, desplaçaments i girs en figures de dues dimensions amb materials tradicionals i amb suport de les TIC. Predicció i descripció dels resultats.

Descripció d’un o diversos moviments que mostrin que dues figures són congruents.

Identificació de les simetries axial i central en figures de dues dimensions.

Utilització de la visualització i de models geomètrics per resoldre problemes

Identificació de les vistes parcials d’una figura.

Construcció i representació sobre paper de poliedres i polígons.

Creació i descripció d’imatges mentals d’objectes, patrons i camins.

Identificació i construcció d’una figura de tres dimensions a partir de representacions en dues dimensions d’aquesta figura (i a l’inrevés).

Ús de regle, escaire i recursos TIC per ampliar la capacitat de raonament espacial.

Ús de conceptes espacials per recollir, descriure i interpretar dades.

Ús de models geomètrics per resoldre problemes numèrics i de mesura.

 

AddThis Social Bookmark Button