CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Recerca
Competència matemàtica i geometria entre l'ESO i el Batxillerat

Disseny d'organitzacions didàctiques amb Wiris i GeoGebra

 • Autor: Bernat Ancochea Millet (Curs 2010/2011)
 • Nivell: Infantil, primària i ESO
 • Característiques: Se'ns proposa un conjunt de tallers de geometria fent ús del programa de GeoGebra i de pàgines web en les que es fa servir aquest programa.

AddThis Social Bookmark Button
 
Estudi i anàlisi de la complementarietat entre recursos TAC i recursos manipulatius com a eina per a la millora de la competència matemàtica de l'alumnat
 • Autor: Jordi Payró Català (Curs 2010/2011)
 • Nivell: Educació Primària
 • Característiques: Recerca qualitativa duta a terme a partir de les activitats realitzades en els diferents cicles d’Educació Primària. També recull la creació d’activitats utilitzant recursos manipulatius i recursos TAC per als diferents cicles de l’etapa.

AddThis Social Bookmark Button
 
Itineraris de Matemàtiques

Recobriment curricular amb seqüències didàctiques per a l'aula digital de secundària.

 • Autor: Victòria Oliu Subiranas (Curs 2010/2011)
 • Nivell: ESO
 • Característiques: Col·lecció de vint-i-sis objectes d'aprenentatge (seqüències didàctiques), per utilitzar per separat o també agrupats en sis cursos Moodle (itineraris). Els objectes d'aprenentatge es presenten en tres formats diferents: web (html), paquet SCORM (zip) i document font editable (elp). El format web permet examinar-ne el contingut; amb el document SCORM es poden incorporar els objectes d'aprenentatge en un curs Moodle propi; i el document editable permet modificar i adaptar els objectes d'aprenentatge a les necessitats concretes de l'alumnat destinatari. Els cursos Moodle es poden examinar i baixar de la plataforma Alexandria. Tot i que és un material disponible en format digital, la majoria dels objectes d'aprenentatge van acompanyats de documents PDF, que facilita també el treball fora de línia amb l'alumnat. S'ha redactat una guia del professorat on s'explica com utilitzar el material i com es pot modificar i adaptar.

AddThis Social Bookmark Button
 
De les estratègies informals a les eficients per al càlcul

Concreció de propostes per a un aprenentatge del càlcul més eficaç

 • Autora:  Carme Barba Uriach (Curs 2004/2005)
 • Nivell: Educació Infantil
 • Característiques: Una recerca sobre com s'apren a comptar acompanyat de vídeos i materials per l'aula.

AddThis Social Bookmark Button
 
La motivació

Un factor clau per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les competències matemàtiques a secundària

 • Autor:  Damià Sabaté Giménez (Curs 2005/2006)
 • Nivell: Educació Secundària
 • Característiques: Una recerca sobre com s'apren a comptar acompanyat de vídeos i materials per l'aula.

AddThis Social Bookmark Button
 
Recursos materials i activitats experimentals en l'educació matemàtica a secundària
 • Autor:  Anton Aubanell Pou (Curs 2005/2006)
 • Nivell: Educació Secundària
 • Característiques: Una recerca sobre materials manipulatius per l'aula de matemàtiques amb enregistrament en vídeo sobre la seva utilització

AddThis Social Bookmark Button
 
Càlculus

La història dels nombres com a eina de millora en la comprensió numèrica de l’alumnat de 10 a 14 anys

 • Autor:  Joan Jareño Ruiz (Curs 2006/2007)
 • Nivell: Educació Primària i Secundària
 • Característiques: Una treball amb materials interactius sobre història de la numeració

AddThis Social Bookmark Button
 
L'educació matemàtica a través del treball en contextos no matemàtics
 • Autor:  Martí Casadevall Pou (Curs 2007/2008)
 • Nivell: Educació Secundària
 • Característiques: Una proposta que pot interessar al professorat preocupat perquè l’alumnat no vegi les matemàtiques deslligades del seu paper per a respondre qüestions i problemes relacionats amb necessitats humanes bàsiques,

AddThis Social Bookmark Button
 
MATECONTES Contes i matemàtiques

Capacitats comunicatives i propostes de recobriment del currículum a l'educació infantil i cicle inicial de primària

 • Autor:  Carme Aymerich Padilla (Curs 2007/2008)
 • Nivell: Educació Infantil i Primària
 • Característiques: Orientada especialment a tothom que treballi amb alumnes entre 3 i 8 anys i també als qui treballen amb alumnes més grans i volen seguir fent servir els contes i la literatura com a facilitadors d'ambients d'aprenentatge potents.

AddThis Social Bookmark Button
 
La conversa de matemàtiques a l'aula

Una eina per a la millora de l'adquisició de la competència matemàtica de tot l'alumnat d'educació primària

 • Autor:  M. Teresa Serra Santasusana (Curs 2009/2010)
 • Nivell: Educació Primària
 • Característiques: Article de la recerca qualitativa realitzada a partir de l’anàlisi de la conversa de matemàtiques entre el professorat i l’alumnat, al llarg de quatre sessions de classe, als tres cicles d’educació primària, en dues llengües (català i anglès). La memòria recull nou annexos que aporten la descripció detallada de les quatre activitats matemàtiques analitzades i d’alguns fragments de conversa; la Pauta d’Observació de la conversa de matemàtiques i la Proposta d’estratègies metodològiques per a la conversa de matemàtiques a l’Educació Primària.

AddThis Social Bookmark Button
 
Trencant, partint, repartint...

 

Llicència d'estudis
 Autora
Núria Franquesa
 Curs
2007-08
 Tipus
A
 Pàgina web  Memòria

Durada vídeo

3 minuts 

AddThis Social Bookmark Button
 
Matemàtiques visuals

Llicència d'estudis
 Autor
Enric Brasó
 Curs
2007-08
 Tipus
A
Durada
4,5 minuts
Pàgina web  MemòriaAddThis Social Bookmark Button
 
<< Inici < Anterior 1 2 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 2