CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

De les estratègies informals a les eficients per al càlcul

Concreció de propostes per a un aprenentatge del càlcul més eficaç

  • Autora:  Carme Barba Uriach (Curs 2004/2005)
  • Nivell: Educació Infantil
  • Característiques: Una recerca sobre com s'apren a comptar acompanyat de vídeos i materials per l'aula.

Resum

La finalitat del treball és oferir als mestres d’educació infantil una prova que els proporcioni informació de com compta el seu alumnat i de les estratègies que utilitzen. Amb aquest objectiu es proposen un conjunt de tasques d’avaluació que els infants han de resoldre de forma individual i sense l'ajuda de l'adult. S’adjunta un recull de vídeos que mostren una varietat considerable de respostes i de mètodes de resolució emprats per alumnat d’un mateix nivell. Aquest projecte es defineix en la línia d'avaluar per modificar la intervenció educativa i és amb aquest objectiu que es planteja una proposta metodològica per afavorir l’adquisició d’estratègies eficients pel càlcul. Es concreta en un recull de materials triats i dissenyats amb la intenció d’oferir models per pensar i representar. Per cada material es descriuen una sèrie d’activitats i suggeriments per portar-les a terme i algunes propostes gràfiques de treball individual. Es complementa amb una proposta de jocs pensats i triats per què permeten, d’una forma lúdica, aplicar coneixements i estratègies introduïdes amb els materials.

AddThis Social Bookmark Button