CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Recursos materials i activitats experimentals en l'educació matemàtica a secundària
  • Autor:  Anton Aubanell Pou (Curs 2005/2006)
  • Nivell: Educació Secundària
  • Característiques: Una recerca sobre materials manipulatius per l'aula de matemàtiques amb enregistrament en vídeo sobre la seva utilització

Resum

Aquest treball intenta aportar una visió sistemàtica dels recursos materials i les activitats experimentals (RMAE) en l’educació matemàtica a secundària, estudiar les condicions metodològiques del seu ús i posar de manifest els avantatges que poden oferir per a la presentació, consolidació i aplicació d’idees matemàtiques. Hem explorat aspectes generals sobre la utilització dels RMAE, aspectes específics sobre RMAE concrets i aspectes d’organització de les activitats pràctiques. Pel que fa als aspectes generals s’estableix un marc teòric, es proposa un sistema d’indicadors de qualitat per als recursos materials, s’apunten criteris i eines d’avaluació dels RMAE i es construeix una classificació general d’aquests recursos. Quant a les propostes concretes, es presenta un catàleg de RMAE, guions, enregistraments i informes sobre col·leccions. Referent a l’organització de les activitats pràctiques hem intentat aportar un perfil de laboratori de matemàtiques, proposar un protocol d’activitats experimentals, estudiar aspectes referents a la incorporació d’aquestes activitats en l’avaluació de l’alumnat, explorar la relació entre competències i RMAE i proposar un recobriment del currículum de secundària a través de RMAE. Aquesta última aportació ens sembla especialment interessant pel fet que dóna unitat al projecte i concreta el seu ús en el marc d’una metodologia experimental global, sòlida i coherent.

AddThis Social Bookmark Button