CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

L'educació matemàtica a través del treball en contextos no matemàtics
  • Autor:  Martí Casadevall Pou (Curs 2007/2008)
  • Nivell: Educació Secundària
  • Característiques: Una proposta que pot interessar al professorat preocupat perquè l’alumnat no vegi les matemàtiques deslligades del seu paper per a respondre qüestions i problemes relacionats amb necessitats humanes bàsiques,

Resum

La proposta d’educació matemàtica en contextos no matemàtics, que s’exposa a la memòria, s’exemplifica en quatre unitats didàctiques, Ombres del sol, Terrenys i habitatges, Construcció d’una taula d’orientació i Enquesta electoral, que són fruït de força anys d’experimentació a l’aula. Cada unitat didàctica inclou una fitxa bàsica de la proposta, una programació didàctica i un material de treball en forma de quadern per a l’alumnat. En algun cas també s’adjunten altres materials de suport.

AddThis Social Bookmark Button