CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Competència matemàtica i geometria entre l'ESO i el Batxillerat

Disseny d'organitzacions didàctiques amb Wiris i GeoGebra

  • Autor: Bernat Ancochea Millet (Curs 2010/2011)
  • Nivell: Infantil, primària i ESO
  • Característiques: Se'ns proposa un conjunt de tallers de geometria fent ús del programa de GeoGebra i de pàgines web en les que es fa servir aquest programa.

Resum

Les activitats que s'han dut a terme al llarg de la llicència han estat desenvolupades en diferents vessants: - realització de tallers de geometria de caire interdisciplinar amb alumnat de diferents nivells educatius. - difusió dels tallers de geometria i d'activitats amb el programa GeoGebra en diferents ponències i xerrades i com a tutor de cursos virtuals. - assistència a congressos i reunions sobre el tema de la llicència. En aquesta llicència d’ estudis , Modalitat A, s’ha volgut reflexionar sobre la pràctica educativa i a l’hora estudiar la potencialitat dels tallers de geometria per treballar les competències bàsiques des de l’àrea de les matemàtiques. Partint de la pràctica a l’aula, és a dir, analitzant problemes que ja es treballen hem estudiat com es poden adequar per tal de promoure el pensament crític de l’alumnat, quins processos es desenvolupen i quines estratègies s’utilitzen en la seva resolució. Hem vist, a més, quines connexions s’estableixen entre la matemàtica i altres àrees per així prendre consciència de les competències que s’hi treballen, tant la competència matemàtica com les altres competències bàsiques.

AddThis Social Bookmark Button