CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Estudi i anàlisi de la complementarietat entre recursos TAC i recursos manipulatius com a eina per a la millora de la competència matemàtica de l'alumnat
  • Autor: Jordi Payró Català (Curs 2010/2011)
  • Nivell: Educació Primària
  • Característiques: Recerca qualitativa duta a terme a partir de les activitats realitzades en els diferents cicles d’Educació Primària. També recull la creació d’activitats utilitzant recursos manipulatius i recursos TAC per als diferents cicles de l’etapa.

Resum

La utilització de materials manipulatius i recursos TAC és necessària per treballar els continguts curriculars i competencials en l’àrea de matemàtiques. Això porta a la conveniència de disposar d’un ampli ventall d’aquests recursos per tal d’ajudar a la millora de la competència matemàtica de l’alumnat d’Educació Primària. Es fan propostes concretes que corroboren la hipòtesi inicial, procurant que siguin sòlides i rigoroses des del punt de vista matemàtic i didàctic, i que s’adeqüin als continguts i a les competències tal com s’entenen des del currículum, buscant la complementarietat de les activitats amb els dos tipus de recursos. Les activitats proporcionen vivències i experiències en l’alumnat que l’ajuden a desenvolupar les seves capacitats de manera competencial. A més, la utilització de materials manipulatius i TAC augmenta la motivació de l’alumnat, i manté el grau d’esforç necessari per assolir els continguts curriculars de l’àrea.

AddThis Social Bookmark Button