CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Itineraris de Matemàtiques

Recobriment curricular amb seqüències didàctiques per a l'aula digital de secundària.

  • Autor: Victòria Oliu Subiranas (Curs 2010/2011)
  • Nivell: ESO
  • Característiques: Col·lecció de vint-i-sis objectes d'aprenentatge (seqüències didàctiques), per utilitzar per separat o també agrupats en sis cursos Moodle (itineraris). Els objectes d'aprenentatge es presenten en tres formats diferents: web (html), paquet SCORM (zip) i document font editable (elp). El format web permet examinar-ne el contingut; amb el document SCORM es poden incorporar els objectes d'aprenentatge en un curs Moodle propi; i el document editable permet modificar i adaptar els objectes d'aprenentatge a les necessitats concretes de l'alumnat destinatari. Els cursos Moodle es poden examinar i baixar de la plataforma Alexandria. Tot i que és un material disponible en format digital, la majoria dels objectes d'aprenentatge van acompanyats de documents PDF, que facilita també el treball fora de línia amb l'alumnat. S'ha redactat una guia del professorat on s'explica com utilitzar el material i com es pot modificar i adaptar.

Resum


Material per atendre les necessitats diverses que es poden trobar en una aula de matemàtiques de secundaria: currículum normal, reforç i ampliació. Al presentar el material en paquets seguint l'estàndard SCORM permet incorporar-lo fàcilment en un entorn virtual d'aprenentatge compatible amb SCORM, com per exemple la plataforma Moodle. Però, a més, també s'ha exportat cada paquet en format web, de manera que es pot examinar el contingut i utilitzar-lo directament, només amb un navegador d'Internet. A més d'aplicacions web interactives digitals (com ara aplicacions GeoGebra), també hi ha una part del material amb PDF's per imprimir i propostes didàctiques per realitzar sense ordinador.

AddThis Social Bookmark Button