CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Projectes ARIE
Sistema tutorial sobre una plataforma d’aprenentatge cooperatiu
Desenvolupament d’un sistema tutorial en un entorn e-learning per millorar les competències en resolució de problemes de matemàtiques. Anàlisis de nivells de competència.
 
El resultat del projecte consisteix en l’elaboració i implementació d’un agent intel·ligent que simuli les funcions tutorials del professorat quan s’enfronta a l’ensenyament de la resolució de problemes de matemàtiques.
 
Els interessos fonamentals del projecte giren al voltant de fer una aproximació a:
 
  • L’establiment de models de comunicació professor/alumne que serveixi com a guia per tal d’augmentar l’eficàcia de la tutorització en la resolució de problemes i per a elaborar un sistema tutorial intel·ligent.
  • El disseny, implementació i experimentació d’un sistema tutorial que ajudi a l’alumnat a resoldre problemes complexos dins de l’àmbit de la geometria plana en un entorn d’e-learning.
  • La caracterització de nivells de competència generats. Concretament, competències matemàtiques relacionades amb la resolució de situacions-problema, la utilització del llenguatge matemàtic i el desenvolupament dels processos comunicatius.

AddThis Social Bookmark Button
 
Comunicaemat

COMUNICAEMAT Comunicant Objectius Matemàtics Unint Nombres,Càlcul, Algebra,Espai,Mesura,Anglès i Tecnologia

COMUNICAEMAT vol ser un espai de reflexió en l'àmbit de la formació plurilingue, per tal de reconèixer els valors de les experiències que tenen en compte el treball de continguts curriculars en una llengua estrangera (en el nostre cas, l'anglès). Es vol constituir la reflexió com un marc integrador escolar, i com a recerca pluridisciplinar que enfoca tant els efectes del plurilinguisme sobre la formació matemàtica, com les influències del treball realitzat sobre la funcionalitat social comunicativa de la llengua. Per això, es preten identificar per mitjà d'estudi múltiple de casos les experiències reeixides que es donen a Catalunya. I amb ajut de Teoria de l'activitat analitzar processos de formació i mediadors de desenvolupament professional dels docents implicats. Al mateix temps, analitzar l'assoliment de competències comunicatives generals i comunicatives matemàtiques de l'alumnat. Volem crear, també un pont d'unió entre les experiències escolars realitzades i la formació inicial dels docents especialistes en llengua estrangera en l'àrea de Matemàtiques. El Projecte es proposa finalment, donar a conèixer les experiències realitzades en els fòrums de discussió especialitzats.
 


 

AddThis Social Bookmark Button