CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Primer dia mundial de l'estadística

El dia 20 d'octubre de 2010 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial de l'Estadística, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides per reconèixer la importància de les estadístiques en la conformació de les nostres societats. La pàgina web de les Nacions Unides ha creat un apartat específic, Worl Statistics Day, que recull informacions, esdeveniments i vídeos relacionats amb l'estadística de tot el món.

Primer dia mundial de l'estadística

 

El creamat ha preparat un recull de materials i recursos per treballar l'estadística a l'aula.
 


  • Idescat: Institut d'Estadística de Catalunya.

  • Aprenestadística: Conjunt d’activitats per treballar l’estadística utilitzant dades reals extretes de l'idescat de l'economia, els serveis, el medi ambient, la demografia i la societat.

  • Àlia: Tots a la mani!: En aquest capítol l’Àlia fa de reportera de la televisió del barri. Ha de retransmetre en directe una manifestació a favor de l’ampliació del nombre de taules d’escacs als parcs. Àlia haurà de fer els càlculs necessaris per trobar el nombre aproximat de participants que hi ha a la manifestació. Material de suport: Es poden treballar les següents continguts de l'ESO i el batxillerat: Càlcul i estimació. Mesures de centralització: la mitjana. Prediccions basades en dades. Càlcul de l’àrea d’una figura plana. Densitat.

  • Àlia. 200 metres taca : L’Àlia és monitora de paintball, un esport on els participants es tiren petites boles de pintura amb pistoles d’aire comprimit. Ha d’ensenyar a en Pol, un monitor nou amb aspecte tímid i d’«urbanita», què ha de fer per la partida... No serà una tasca fàcil! Material de suport: Es poden treballar els següent continguts de l'ESO: Estadística, estimacions, mitjana, mesura aproximada de distàncies.

  • Estadística amb ordinador: Materials amb els quals es poden treballar els continguts d'estadística dels primers cursos d'ESO fent ús de recursos molt variats de les TIC.

  • Un día en cifras: Vídeo de l'Instituto Nacional de Estadística on es mostren algunes dades comparatives entre països.

  • Worldometers: Estadístiques mundials a temps real.

  • Gapminder World: Gapminder és una fundació sense afany de lucre compromesa amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni de l’ONU a partir de la difusió comprensiva de dades estadístiques sobre el desenvolupament social i ambiental dels països del món. Gapminder

  • "Sí, Ministre i la manipulació de qüestionaris": En aquest vídeo els dos ajudants del primer ministre mostren com es poden manipular qüestionaris per tal de mostrar resultats diferents tant a favor del servei militar com en contra.

  • Tota la població del món: Vídeo promocional de la instal lació Stan's Café sobre la pobalció a tot el món, en els quals l'arròs s'utilitza per representar les estadístiques humanes. Cada gra representa una persona.

 

AddThis Social Bookmark Button