CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Notícies
Resultats de la mesura del radi de la Terra

El passat 26 de març de 2009 més de 600 centres de tota Espanya i uns 10000 alumnes van participar en una experiència conjunta per reproduir el càlcul del radi de la Terra amb el mètode que Eratostenes va utilitzar fa més de 2000 anys. L’experiència va ser coordinada per l’ASTER (Agrupació astronòmica de Barcelona) en el marc de l’Any Internacional de l’Astronomia (AIA).

La mesura aconseguida va ser 6561 km. Només un error d’un 3,06 % sobre la mesura real (6366,2 km).

Podeu veure l’informe de resultats, imatges, documents de premsa i informació més completa a la web de l’AIA.Resultats de la mesura, imatges...

AddThis Social Bookmark Button
 
Monogràfic sobre ensenyamentr-aprenentatge de les matemàtiques
La revista on-line Electronic Journal of Research in Educational Psychology, editada per Education& Psychology I+D+i ha publicat un interessant monogràfic sobre ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques amb 14 articles visualitzables en format pdf.


Veure la web de la revista
AddThis Social Bookmark Button
 
Un mòdul del mmaca sobre Sam Loyd
A la web “oficial” de Sam Loyd s’ha recollit i comentat un dels mòduls del mmaca sobre un dels clàssics trencaclosques de Sam Loyd.

 

Enllaç al comentari
AddThis Social Bookmark Button
 
Astronomia: Propostes de centres

Molts centres estan organitzant ja activitats relacionades amb l’Any Internacional de l’Astronomia. Des de l’XTEC s’està fent un recull d’aquestes propostes, per tal de fer-ne difusió, que podem trobar a la secció Astronomia als centres.

Les primeres que s’han penjat ens conviden a viatjar a la Lluna, a observar el trànsit de Venus o el moviment del Sol, a disfressar-nos galàcticament...
 

AddThis Social Bookmark Button
 
Què és el creamat

Centre de recursos per ensenyar i aprendre matemàtiques

La finalitat del creamat és la de facilitar recursos als centres educatius i al professorat de les diferents etapes educatives no universitàries per aconseguir un millor assoliment i desenvolupament de les competències dels alumnes en l’àmbit matemàtic.

En aquest marc s’entén per recursos no només els objectes de caràcter material, bibliogràfic o virtual, sinó també la generació, coordinació, imbricació i difusió d’idees i coneixements relacionats amb l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Aquest propòsit global es formula a través dels següents objectius:

 • Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de matemàtiques tot estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius.
 • Promoure i difondre activitats que estimulin l’interès de l’alumnat per les matemàtiques.
 • Promoure i difondre iniciatives entorn a l’elaboració de recursos per a l’educació matemàtica.
 • Constituir bancs d’idees i materials que contribueixin a la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.
 • Col•laborar en la formació permanent del professorat de matemàtiques.
 • Aportar impulsos de millora a l’ensenyament de les matemàtiques a partir de conferències, tallers i altres activitats destinades als docents.
 • Identificar i difondre experiències didàctiques d’interès especial que es fan a la classe de matemàtiques.
 • Connectar la recerca amb l’escola tot promovent la transferència de coneixement i la innovació en educació matemàtica.
 • Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l’educació matemàtica amb tots els àmbits de la societat.


El creamat pertany al CESIRE

Els centre específics de suport a la innovació i la recerca educativa (CESIRE) té com a funcions:

 1. Conèixer la recerca que es fa en didàctica i educació de l'àrea respectiva: promoure i difondre'n els resultats i adequar-los a les necessitats del professorat.
 2. Dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora.
 3. Promoure i difondre activitats que tenen com a finalitat l'estímul entre l'alumnat de l'interès i els gust per a l'aprenentatge de les àrees i matèries respectives.
 4. Detectar, impulsar i fer el seguiment de bones pràctiques i experiències didàctiques d'interès especial en l'àmbit d'actuació específic de cada CESIRE.
 5. Donar coherència i difondre, de manera coordinada amb els serveis educatius i els ICE, la formació permanent relacionada amb l'àrea específica del CESIRE, i col•laborar en la detecció de necessitats en l'àmbit formatiu.
 6. Promoure i difondre iniciatives en l'elaboració de recursos i materials de qualitat i innovació en l'àrea específica
 7. Constituir bancs de recursos (bibliogràfics, materials, informàtics, de recerques teòriques i altres) per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'àrea específica.
 8. Difondre serveis i activitats, relacionats amb l'educació de l'àrea respectiva, que ofereixen institucions, associacions i centres implantats en tot el territori.
 9. Explorar i promoure oportunitats per posar en contacte l'educació de l'àrea corresponent amb diversos àmbits de la societat: l'empresa, la indústria, el món rural, l'art en les seves diverses expressions, els mitjans de comunicació...
 10. Ser punt de trobada i de reflexió per al professorat de les àrees i matèries respectives, estimulant el coneixement i la coordinació entre els diferents nivells educatius i també amb la universitat.

AddThis Social Bookmark Button
 
Matemáticas experimentales

Impressionant exposició virtual interactiva creada pel Centre Sciences (www.centre-sciences.org), traduïda a 4 idiomes: Anglès, francès, castellà i portuguès.

Permet experimentar, incita a fer hipòtesis, demana que demostrem... i en cada tema ens proposa anar més enllà.

Està adreçada a professors i alumnes de secundària, tot i que té sense dubte aspectes que cridaran l'atenció a tots els públics.

www.experiencingmaths.org

 

AddThis Social Bookmark Button
 
Col·lecció de cartells: Moments matemàtics

Mathematical Moments (Moments Matemàtics) és una col·lecció de cartells divulgatius editats per l'American Mathematical Society (AMS) per a promoure l'apreciació i el coneixement del paper rellevant que les matemàtiques ocupen en la ciència, la natura, la tecnologia i la cultura. Cada cartell tracta un tema d'actualitat i gran interès social, amb una breu explicació del problema que s'aborda i de les eines matemàtiques que incideixen en el seu tractament, acompanyada d'una il·lustració atractiva.

Per les seves característiques aquests materials constitueixen un recurs didàctic idoni per a incrementar la projecció social de les matemàtiques, ja sigui a través de la seva utilització en l'aula o mitjançant la celebració d'exposicions divulgatives amb motiu de qualsevol esdeveniment relacionat amb la ciència i la tecnologia (jornades, congressos, fires...) i en escenaris qualssevol (centres docents, centres de professorat, museus de la ciència...).
 


AddThis Social Bookmark Button
 
"Einstein a la platja" parla de matemàtiques
El programa de divulgació científica Einstein a la platja de BTV (Barcelona Televisió) ha dedicat un dels seus programes a parlar sobre la situació de l’educació matemàtica al nostre país, sota el títol Ensenyar i aprendre matemàtiques. Al programa hi ha col·laborat els professors i professores Carme Torralba, Lourdes Figueiras, Mario Fadda, Marta Berini, Anton Aubanell i Pilar Figueres.
 
Es pot veure el programa per internet a la pàgina web de BTV.
 
AddThis Social Bookmark Button
 
Sortides laborals dels Estudis de Matemàtiques
La Real Societat Matemática Española (RSME), per encàrrec de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha publicat un informe que, sota el títol de Sortides professionals dels estudis de matemàtiques, recull dades sobre la inserció laboral i l’experiència professional dels llicenciats en matemàtiques. La investigació, realitzada per F. Javier Soria de Diego (Universidad de Barcelona ), Rodrigo Trujillo González (Universidad de La Laguna) i Elena Vázquez Cendón (Universidade de Santiago de Compostela), es basa en la realització de 516 enquestes a titulats en matemàtiques i de la recopilació de 1500 ofertes de treball.
AddThis Social Bookmark Button
 
Exposicions Virtuals

La web divulgamat ens ofereix accés a un seguit d'exposcions virtuals dobre diversos aspectes de les matemàtiques.

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/erakusketa.asp

AddThis Social Bookmark Button
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Següent > Final >>

Pàgina 10 de 10