CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Material per al Suport Escolar Personalitzat (Educació Infantil – Matemàtiques)

El material que es presenta té per objectiu ajudar a centrar el treball que es realitza en el cicle de parvulari de l’etapa d’Educació Infantil en els aspectes relacionats amb la matemàtica.

Aquest material consta de sis documents.

  • Una presentació general
  • La relació Què és important que facin pretén assenyalar aquells aspectes que són clau en una edat determinada de l’aprenentatge i que no dominar-los pot comprometre l’evolució posterior.
  • Una taula resum per tenir una idea global de la continuïtat dels tres nivells.
  • Tres propostes d’activitats per ajudar a desenvolupar els continguts clau dividides en nivells: inicial, intermedi i final d’etapa.

Els tres nivells triats volen marcar tres moments dins el cicle de parvulari que no han de coincidir necessàriament amb els tres cursos de l’etapa.

El fet d’assenyalar uns continguts clau i de presentar una relació d’activitats per ajudar a desenvolupar-los, no vol dir, de cap manera, que ens haguem de limi-tar a aquests continguts. Cal treballar tots els que assenyala el currículum tenint ben present que alguns d’ells tenen una importància cabdal en l’aprenentatge en una edat determinada.

AddThis Social Bookmark Button