CESIRE

ARC

Correus periòdics

Subscriure'mJoomla : CESIRE - CREAMAT

Àmbits CESIRE

aulatec
cesire cdec
cesire cirel

 

Portals

mmaca
 
Edu 365
Image

 

Material per al Suport Escolar Personalitzat (Cicle Mitjà d'Educació Primària – Matemàtiques)

El material que es presenta té per objectiu ajudar a centrar el treball que es realitza en el Cicle Mitjà d'Educació Primària en els aspectes relacionats amb la matemàtica.

Aquest material consta de tres documents.

  • Una presentació general
  • La relació Què és important que facin pretén assenyalar aquells aspectes que són clau en una edat determinada de l’aprenentatge i que no dominar-los pot comprometre l’evolució posterior.
  • Un document amb propostes d’activitats per ajudar a desenvolupar els continguts clau.

El fet d’assenyalar uns continguts clau i de presentar una relació d’activitats per ajudar a desenvolupar-los, no vol dir, de cap manera, que ens haguem de limi-tar a aquests continguts. Cal treballar tots els que assenyala el currículum tenint ben present que alguns d’ells tenen una importància cabdal en l’aprenentatge en una edat determinada.

AddThis Social Bookmark Button